Fråga oss här!
Förtroendevald

Beställ medlemslista

Du som är förtroendevald inom staten kan få en lista på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du då du ska företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Vi kan endast skicka en lista på medlemmar i Naturvetarna som vi först matchat med en lista på anställda från din statliga arbetsgivare. 

Du som jobbar inom staten har rätt att begära en lista från arbetsgivaren på alla anställda med namn och personnummer (12 siffror, inget bindestreck). Mejla en sådan lista i Excelformat som är lösenordsskyddad till fortroendevald@naturvetarna.se. Skicka lösenordet i ett separat mejl. 

Inom staten kan vi endast lämna ut listor på medlemmar för de myndigheter där vi är kontaktförbund. Se listan över myndigheter där vi är kontaktförbund nedan. 

För att du i din roll som fackligt förtroendevald ska garantera att personuppgifter som du kommer i kontakt med hanteras korrekt, krävs att du läser och förbinder dig att följa Naturvetarnas råd och rutiner (inklusive det i utfällbara flikar) för hur fackligt förtroendevalda ska hantera personuppgifter

Naturvetarna är kontaktförbund för

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket: Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i Saco-S arbetstagarnyckel.

Beställ medlemslista

Dataskydd (obligatoriskt)

Observera att för att fullfölja beställningen måste du även mejla oss en lista från arbetsgivaren på alla anställda med namn och personnummer (10 siffror, inget bindestreck) i Excelformat som är lösenordsskyddad. Mejla listan till fortroendevald@naturvetarna.se. Efter det kan vi mejla dig en lista på medlemmar i Naturvetarna. 

Senast uppdaterad: