Frågor & svar
Förtroendevald

Anmäl styrelse

När er lokalförening haft årsmöte är det viktigt att styrelsen anmäler till oss vilka som är förtroendevalda. Då kan vi ge dig rätt information och stöd.

Du ska ha ett registrerat uppdrag för att exempelvis kunna få medlemslistor från Naturvetarna.

Du ska även anmäla förtroendeuppdrag till arbetsgivaren för att du ska omfattas av Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Inom statlig sektor räcker det med att lämna årsmötesprotokollet till arbetsgivaren om de efterfrågar det.

Till det förbund där du är medlem ska du själv anmäla ditt förtroendeuppdrag.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla den nya styrelsens ledamöter som förtroendevalda. Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet.

Om ditt uppdrag har upphört innan mandatperioden gått ut, mejla till fortroendevald@naturvetarna.se för avanmälan.

Anmäl förtroendeuppdrag i styrelse

Ange följande uppgifter för respektive styrelsemedlem: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
  • Om personen är medlem i annat Sacoförbund, ange vilket

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Senast uppdaterad: