Frågor & svar
Förtroendevald

Anmäl arbetsplatsombud

Om du är vald till arbetsplatsombud inom stat, anmäl detta till Naturvetarna via formuläret nedan.

Observera, vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl uppdrag som arbetsplatsombud

Ange följande uppgifter för respektive arbetsplatsombud: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
  • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Senast uppdaterad: