Förtroendevald

Resor och utlägg

Här finner du information om vad som gäller när du reser eller har utlägg i rollen som förtroendevald.

Du som är förtroendevald och reser i ditt uppdrag ska boka resor via AkademikerResor om du deltar på en kurs som arrangeras av Naturvetarna. Du skickar sedan in en reseräkning till kansliet för att få ersättning för kostnader i samband med resan. Läs mer under Bokning av resa och Ersätting för kostnader i samband med resa nedan.

Om du till exempel vill bjuda dina medlemmar på fika vid årsmötet måste du först kontakta vår förtroendemannaadministration med din förfrågan. Du kan sedan få ersättning från förbundet genom att skicka in en räkning till kansliet. Läs mer under Utlägg nedan.

Du ska alltid skicka in ifyllda blanketter och kvitton i original med post till:
Naturvetarna, Box 760, 131 24 Nacka

Bokning av resa

Bokning

Resor bokas hos Akademikerresor per telefon 08 619 28 50,

eller via Akademikerresors webbplats.

Resereglemente

Resandet ska i största möjliga utsträckning ske med billigaste färdsätt. Det är i regel tåg. Huvudregeln är att tågresan ska ske i andra klass. Om du måste använda flyg ska billigaste möjliga avgång väljas. Flygresor rekommenderas endast då tidsvinsterna är uppenbara och motiverade. I vissa fall och på längre sträckor, kan flyg vara billigare än tåg.

Vid resa med egen bil utgår ersättning med 18,50 kr per mil.

Ersätting för kostnader i samband med resa

Reseräkning

För att få ersättning för resekostnader, utlägg i samband med resor eller förlorad arbetsinkomst använder du blanketten för reseräkning.

Till reseräkningen ska bifogas utnyttjad färdbiljett samt taxi/busskvitton. Detta ska även ske i de fall där biljetten beställs eller tillhandahålls av kansliet.

Du hittar blankett för reseräkning här.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevalda ska bevaka möjligheterna att delta i kurser utan löneavdrag med hänvisning till lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller avtal som medger ledighet för fackliga uppdrag.

För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst använder du blanketten för reseräkning. Till denna ska bifogas intyg eller motsvarande från arbetsgivaren där det avdragna lönebeloppet framgår. Intyget kan insändas till kansliet i efterhand. Månadslönen ska anges på reseräkningen.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda samt övriga personer som är utsedda av Saco och dess underorganisationer samt medföljande barn under 21 år, maka eller sammanboende vid resa med uppdrag för försäkrads räkning.

Information om och villkor för tjänstereseförsäkringen

Utlägg

Om du till exempel vill bjuda på fika eller lunch i samband med den lokala föreningens årsmöte måste du först få det godkänt av Naturvetarnasförtroendemannaadministration. Mejla till fortroendevald@naturvetarna.se med din förfrågan. 

Om du har haft utlägg för förbundets räkning fyller du i blanketten Räkning med följande uppgifter:

  • Referens, det vill säga namn på personen på Naturvetarnas kansli som har godkänt utlägget i förväg.
  • Kontonummer där du vill ha pengarna insatta.
  • Beskrivning av utlägget, till exempel "fika vid årsmöte".
  • Beloppet du har lagt ut.

Bifoga originalkvitton till räkningen.

Du hittar blanketten Räkning, för att få ersättning för utlägg, här.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies