Frågor & svar
Förtroendevald

Ersättning vid resor och utlägg

Här finner du information om vad som gäller när du reser till en facklig utbildning som arrangeras av Naturvetarna eller något annat förbund, eller har utlägg i rollen som förtroendevald.

Då du som är förtroendevald går en facklig utbildning som arrangeras av Naturvetarna står förbundet för resekostnader, utlägg i samband med resor eller förlorad arbetsinkomst. Det gäller även om du går på en utbildning i något annat förbunds regi. 

Kontakta oss på utbildning@naturvetarna.se för mer information om vilka utbildningar du kan få ersättning för. 

I samband med att du får en bekräftelse på din anmälan av utbildning från oss, får du en länk som du använder när du bokar din resa och eventuell logi. Då behöver du inte göra utlägg för din resa utan det faktureras direkt till Naturvetarna. Länken går till Akademikerresor som bokar våra evenemang.

Har du frågor om din resa så går det bra att kontakta Akademikerresor på 08-619 28 50.

Ersättning i samband med utbildning

Som förtroendevald har du rätt att gå fackliga utbildningar på betald arbetstid, som en del av din utbildning inom det fackliga området. Tänk på att anmäla till din arbetsgivare att du ska vara ledig för facklig utbildning.

Förtroendevalda kan delta på fackliga utbildningar utan löneavdrag med hänvisning till lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, eller avtal som medger ledighet för fackliga uppdrag.

Fackliga utbildningar är kostnadsfria och Naturvetarna står för resekostnad, kost och eventuell logi. Du får information om bokning av resa med mera i bekräftelsen.

Om du har haft något utlägg för resor, logi eller förlorad arbetsinkomst i samband med en facklig utbildning ska du använda vår blankett "Reseräkning". Till den ska du bifoga utnyttjad färdbiljett samt taxi/busskvitton. Om du fått avdrag på lön ska en kopia på ditt lönebesked bifogas månadslönen ska anges på reseräkningen.

Reseräkningen skickar du till utbildning@naturvetarna.se

Blankett för reseräkning

Tjänstereseförsäkring

Förtroendevalda samt övriga personer som är utsedda av Saco och dess underorganisationer omfattas av Naturvetarans tjänstereseförsäkring. 

Information om och villkor för tjänstereseförsäkringen

 

Ersättning för utlägg för föreningen

Om du till exempel vill bjuda på fika eller lunch i samband med den lokala föreningens årsmöte kan du få ekonomisk ersättning från Naturvetarna. 

Kontakta först vår förtroendemannaadministration med din förfrågan. Mejla till fortroendevald@naturvetarna.se med din förfrågan. Du kan sedan få ersättning genom att skicka in en räkning till kansliet. 

Om du har haft utlägg för förbundets räkning fyller du i blanketten Räkning med följande uppgifter:

  • Ditt namn, samt arbetsgivare och arbetsplats (under Från i blanketten)
  • Referens, det vill säga namn på personen på Naturvetarnas kansli som har godkänt utlägget i förväg.
  • Kontonummer där du vill ha pengarna insatta.
  • Beskrivning av utlägget, till exempel "fika vid årsmöte".
  • Beloppet du har lagt ut.

Bifoga originalkvitton till räkningen.

Du kan också be leverantören av lunch/fika att fakturera Naturvetarna direkt. 

Blankett för räkning

Du ska alltid skicka in ifyllda blanketter och kvitton i original med post till:
Naturvetarna, Box 760, 131 24 Nacka

Senast uppdaterad: