Förtroendevald

Rekrytera

Genom att rekrytera och engagera medlemmar bidrar du till att öka förbundets inflytande och ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.

Ju fler naturvetare vi har som medlemmar, desto större möjlighet har vi att nå framgång i förhandling och opinionsbildning. Medlemsrekrytering är därför ett av de viktigaste verktygen för förtroendevalda. Ju fler vi är desto starkare är vi.

Rekrytering är både att vårda medlemmen genom att informera om vad föreningen eller du som förtroendevald gör, och att värva nya medlemmar.

Alla kan hjälpa till att rekrytera fler medlemmar, men det kan vara klokt att utse en eller flera ansvariga i den lokala föreningen.

Tips för rekrytering

1. Inventera

 • Ta reda på vilka som är potentiella medlemmar. Från personalavdelningen kan du få information om nyanställda naturvetare och andra akademiker.
 • Hälsa alla nyanställda välkomna till arbetsplatsen och berätta om din roll och föreningens verksamhet.
 • Våga fråga kollegor vilket förbund de tillhör i dag och om de vill bli medlemmar i Naturvetarna.

2. Informera

 • Förklara att alla får del av de förmåner som finns i kollektivavtalet. Den som är med i facket bidrar till att villkoren i kollektivavtalen finns kvar.
 • Berätta om vad föreningen arbetar med lokalt, till exempel lokala kollektivavtal eller löneprocessen.
 • Beställ tidningen Naturvetaren och rekryteringsbroschyrer för att dela ut till nyanställda och kollegor som inte ännu är medlemmar.
 • Berätta om fördelarna med att vara medlem. Utgå från dig själv. Vad var viktigt för dig? Titta gärna på de argument för medlemskap som finns samlade.
 • Visa hur enkelt det är att bli medlem genom att fylla i ansökan. 

3. Synliggöra

 • Dina medlemmar bör känna till vad ni gör för dem. Se till att det finns information om lokalföreningen och ert arbete på intranätet, i personalhandboken eller i personaltidningen. Ange tydliga kontaktuppgifter och uppmuntra till att ta kontakt.
 • Vårda kontakterna med dina medlemmar och mejla löpande ut information om det lokala fackliga arbetet. Synliggör verksamheten på till exempel anslagstavla, informationsbord och genom att affischera.
 • Försök att träffa medlemmarna personligen så ofta du kan. Bjud in till regelbundna medlemsmöten eller workshops med olika teman. Äska föreningsbidrag för att kunna bjuda på fika eller lunch på årsmöte. Stäm av med medlemmarna om vad de skulle vilja ta upp.

Använd det informations- och rekryteringsmaterial som Naturvetarna har tagit fram. Vi har också samlat argument för medlemskap i Naturvetarna.
Vi har även en tvåtimmars utbildning i rekrytering, Vårda värva för förtroendevalda. Läs mer och anmäl intresse.  

Medlemsrekrytering inom staten

Du som är förtroendevald inom staten företräder både myndighetens Saco-S förening och ditt förbund. Därför är det viktigt att medlemsrekryteringen sker på ett förbundsneutralt sätt, eftersom en potentiell medlem ofta har möjlighet att välja medlemskap i mer än ett Saco-förbund.

På Saco-S webbsida finns mer material och information som stöd för medlemsrekrytering och en webbshop där du själv kan beställa material.

Medlemsrekrytering inom privat sektor

Du som är förtroendevald inom den privata sektorn är vald till den lokala Akademikerföreningen och ansvarar för att representera och rekrytera för alla Saco-förbund. Du har tillgång till Sveriges Ingenjörers sidor på webben för förtroendevalda, där du kan beställa material för medlemsrekrytering.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies