Frågor & svar
Förtroendevald

Stöd i styrelsearbetet

Som förtroendevald inom privat sektor finns mallar för Akademikerföreningar, samt handböcker som ger dig stöd i ditt uppdrag. 

Sveriges Ingenjörer har en samordnande funktion för Akademikerföreningar inom privat sektor. Här kan du ladda ned och beställa informationsmaterial som exempelvis handböcker och stöd för rekrytering och information.

Allt stöd hittar du här på Sveriges Ingenjörers webbplats

Har ni inte någon akademikerförening? Tips på hur du hittar medlemmar och ordnar ett informationsmöte finns på www.akademikerforening.se 

Under avsnittet Bilda finns också användbara mallar att ladda ner: 

  • Checklista årsmöte
  • Kallelse
  • Stadgar
  • Protokoll

 

Facklig handbok

 omslag

Handbok: Din roll och ditt uppdrag

 

PTK:s material för ledamöter

"Ta plats!" är PTK:s webbutbildning och skrifter om rollen som arbetstagarledamot. Perfekt för dig som är eller vill blir arbetstagarnas representant. 

Senast uppdaterad: