Frågor & svar
Förtroendevald

Stöd i styrelsearbetet

Som förtroendevald inom privat sektor finns mallar för Akademikerföreningar, samt handböcker som ger dig stöd i ditt uppdrag. 

Sveriges Ingenjörer har en samordnande funktion för Akademikerföreningar inom privat sektor.  På deras webbplats finns flera mallar att använda för Akademikerföreningens styrelse, till exempel: 

Allt material hittar du här på Sveriges Ingenjörers webbplats. 

På webbplatsen www.akademikerforening.se, under avsnittet Bilda förening, finns också mallar att ladda ner: 

  • Checklista årsmöte
  • Kallelse
  • Stadgar

Facklig handbok

 omslag

Handbok: Din roll och ditt uppdrag

 

PTK:s informationsmaterial

PTK har också mycket material att beställa och ladda ner på sin hemsida till dig som är eller vill blir arbetstagarnas representant . Några böcker är:

  • Bolagsstyrelseledamot – en handbok (finns på svenska och engelska)
  • Ta plats – En bok om inflytande i bolagsstyrelser
  • Att tänka på – innan du tar plats i bolagsstyrelsen

Senast uppdaterad: