Frågor & svar
Förtroendevald

Så fungerar det

Inom privat sektor samverkar flera Sacoförbund på central och lokal nivå. Därför representerar du som är fackligt förtroendevald medlemmar från olika Sacoförbund på din arbetsplats.

Central nivå

Inom den privata sektorn samverkar flera förbund i förhandlingsfrågor. Den största samverkan sker genom PTK som förhandlar om avtal om tjänstepension, omställning, uppfinnarfrågor och konkurrensklausuler med arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv.

Naturvetarna samarbetar med andra Sacoförbund i förhandlingar om lön och anställningsvillkor i centrala kollektivavtal. Exakt hur samarbetet ser ut varierar från avtalsområde till avtalsområde. Inom handel- och tjänstesektorn (AHT) samt stora delar av den ideella sektorn, sker samverkan inom Akademikerförbunden.

De förbund som förhandlar om ett kollektivavtal har så kallad partsställning. Naturvetarna har partsställning inom följande avtalsområden på privat sektor:

  • Gröna arbetsgivare (tidigare SLA)
  • Innovations- och Kemiindustrierna, IKEM

De förbund med flest medlemmar är avtalsansvarig och förhandlar om avtalen. Inom avtalsområdet AHT är vi avtalsansvariga för kollektivavtalet Arbetsgivaralliansen - Upplevelse och kultur.

Naturvetarna centralt arbetar för att vårda och utveckla de kollektivavtal där vi har partsställning, och för att få partsställning på fler avtalsområden där vi har många medlemmar för att få möjlighet att påverka villkoren för våra medlemmar.

Lokal nivå

Ute på arbetsplatserna finns lokala Akademikerföreningar som företräder alla Sacoförbundens medlemmar på arbetsplatsen. Akademikerföreningen driver de lokala frågorna som till exempel löneprocessen och lönerevisionen, verksamhetsfrågor och kompetensutveckling.

Akademikerföreningen kan teckna lokala kollektivavtal för att möta de förutsättningar som finns på den specifika arbetsplatsen. Stäm av med ert kontaktförbund för råd och stöd innan ni tecknar ett lokalt kollektivavtal.

Kontaktperson

Om det inte finns tillräckligt många medlemmar eller styrelsekandidater för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson vars huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

Kontaktpersonen kan utses av det centrala förbund som har flest medlemmar på arbetsplatsen men kan också utses av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund. Läs mer på www.akademikerforening.se

Kontaktförbund

Akademikerföreningens kontaktförbund ansvarar för att ge råd och stöd i deras arbete. Det är det förbund som är part i centrala avtalet. Inom AHT är det förbundet som är avtalsansvarigt som är kontaktförbund.

Senast uppdaterad: