Frågor & svar
Förtroendevald

Webbplatser för lokalföreningar

Lokala Sacoföreningar, Sacoråd eller Akademikerföreningar kan skapa egna webbplatser under Sacos paraply. Syftet är att underlätta för lokalföreningar att kommunicera med medlemmar på arbetsplatsen.

För medlemmarna är det viktigt att det finns information om aktiviteter, liksom möjlighet att följa styrelsens arbete.

Sacos ansvarar för tekniken och ramverket gör det enklare. Nyheter från Saco uppdateras direkt från dem, och lokalföreningen tar hand om den redaktionella biten och aktuella nyheter från den specifika för arbetsplatsen.

Läs mer och gör en intresseanmälan för din lokalförening på Sacos webbplats

Senast uppdaterad: