Frågor & svar
Förtroendevald

Webbplatser för lokalföreningar

Lokala Sacoföreningar, Sacoråd eller Akademikerföreningar kan skapa egna webbplatser under Sacos paraply. Syftet är att underlätta för lokalföreningar att kommunicera med medlemmar på arbetsplatsen.

Det är Saco centralt som tar ansvar för själva ramverket och tekniken. Nyheter från Saco kommer att vara tillgängliga och uppdateras från Saco. Men ansvaret för den redaktionella biten och att det finns aktuella nyheter som är specifika för arbetsplatsen, ligger på lokalföreningen.

Läs mer och gör en intresseanmälan för din lokalförening på Sacos webbplats

Senast uppdaterad: