Frågor & svar
Förtroendevald

Bilda förening

Så här går du tillväga för att starta en lokalförening inom privat sektor. Inom privat sektor samarbetar Naturvetarna och andra Sacoförbund och lokalföreningarna kallas för Akademikerförening.

Om du vill starta en lokalförening inom den privata sektorn, kontaktar du en föreningsutvecklare. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar Naturvetarna och övriga Saco-förbund.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till en föreningsutvecklare. 

Steg för steg: Så här bildar du en akademikerförening.

 

Börja med att undersöka hur många som är medlemmar i ett Sacoförbund på din arbetsplats. Du kan se vilka dessa förbund är på Sacos webbplats.

Ni bör vara fler än åtta Sacomedlemmar på arbetsplatsen för att bilda en Akademikerförening, annars kan ni utse en kontaktperson istället (se längre ned på sidan).

Kravet är att det finns minst tre personer som vill sitta i styrelsen. Om det inte finns kollektivavtal får man bilda lokalförening men då ser lagstiftningen lite annorlunda ut. Kontakta medlemsrådgivningen för mer information.

Är ni inte tillräckligt många för att skapa en förening, kan du bli kontaktperson (läs mer längst ned på sidan).

Förankra era planer

Ta kontakt med en föreningsutvecklare som kan stötta er genom hela processen. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar Naturvetarna och övriga Sacoförbund. Läs mer om föreningsutvecklarna här. 

Informera arbetsgivaren om vad som är på gång och förklara att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

Bjud in till ett uppstartsmöte

Bjud in medlemmar till ett uppstartsmöte. Lyft fördelarna med att ha en förening, som möjligheten att påverka frågor som är viktiga för er, exempelvis lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård. Bjud även in potentiella medlemmar och berätta om medlemskapet i Naturvetarna eller andra Sacoförbund. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen.

Efter mötet behöver den potentiella styrelsen skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet. Boka lokal och tid för mötet, skicka sen ut en kallelse ca 2 veckor i förväg. Synliggör att ni kallar till konstituerande årsmöte på affischer eller intranät.

Bjud gärna på lunch eller fika. Flera arbetsgivare ger ekonomiskt bidrag till lokalfacklig verksamhet, eller så kan ni söka bidrag från Naturvetarna eller annat kontaktförbund. Kom ihåg att ansöka om bidrag i förväg.

Bilda föreningen

På det konstituerande årsmötet antar ni föreningsstadgar och väljer en styrelse. Minst tre ledamöter ska väljas på det konstituerande mötet: ordförande, vice ordförande och sekreterare. Ni kan också vara flera i styrelsen.

Mallar för exempelvis kallelse till mötet, stadgar, dagordning och protokoll hittar ni på www.akademikerforening.se.

Bocka av deltagarna på mötet för att säkerställa att de är medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Sacoförbund. Det krävs för att vara röstberättigad på mötet.

Anmäl förtroendeuppdrag

När den nya Akademikerföreningen är bildad är det viktigt att anmäla det till Naturvetarna och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion, samt till arbetsgivaren. Anmäl fackligt uppdrag här.

När du är anmäld som fackligt förtroendevald till arbetsgivaren omfattas du av Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det ger dig bland annat rätt att arbeta med facklig verksamhet och att gå facklig utbildning under arbetstid. Observer att detta endast gäller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Läs mer om ditt uppdrag som fackligt förtroendevald.

Bli kontaktperson

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson på arbetsplatsen. Dennes huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

Till skillnad från ledamöterna i en Akademikerförenings styrelse som väljs av medlemmarna, utses kontaktpersonen av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund, eller en ombudsman.

Om du är medlem i Naturvetarna och blir utsedd till kontaktperson ska det anmälas både till Naturvetarna, och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion. Läs mer på www.akademikerforening.se.

Börja med att undersöka hur många som är medlemmar i ett Sacoförbund på din arbetsplats. Du kan se vilka dessa förbund är på Sacos webbplats.

Ni bör vara fler än åtta Sacomedlemmar på arbetsplatsen för att bilda en Akademikerförening, annars kan ni utse en kontaktperson istället (se längre ned på sidan).

Kravet är att det finns minst tre personer som vill sitta i styrelsen. Om det inte finns kollektivavtal får man bilda lokalförening men då ser lagstiftningen lite annorlunda ut. Kontakta medlemsrådgivningen för mer information.

Är ni inte tillräckligt många för att skapa en förening, kan du bli kontaktperson (läs mer längst ned på sidan).

Förankra era planer

Ta kontakt med en föreningsutvecklare som kan stötta er genom hela processen. De arbetar på något av Sacoförbunden, men representerar Naturvetarna och övriga Sacoförbund. Läs mer här: https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/bilda-lokalforening/

Informera arbetsgivaren om vad som är på gång och förklara att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

Bjud in till ett uppstartsmöte

Bjud in medlemmar till ett uppstartsmöte. Lyft fördelarna med att ha en förening, som möjligheten att påverka frågor som är viktiga för er, exempelvis lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård. Bjud även in potentiella medlemmar och berätta om medlemskapet i Naturvetarna eller andra Sacoförbund. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen.

Efter mötet behöver den potentiella styrelsen skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet. Boka lokal och tid för mötet, skicka sen ut en kallelse ca 2 veckor i förväg. Synliggör att ni kallar till konstituerande årsmöte på affischer eller intranät.

Bjud gärna på lunch eller fika. Flera arbetsgivare ger ekonomiskt bidrag till lokalfacklig verksamhet, eller så kan ni söka bidrag från Naturvetarna eller annat kontaktförbund. Kom ihåg att ansöka om bidrag i förväg.

Bilda föreningen

På det konstituerande årsmötet antar ni föreningsstadgar och väljer en styrelse. Minst tre ledamöter ska väljas på det konstituerande mötet: ordförande, vice ordförande och sekreterare. Ni kan också vara flera i styrelsen.

Mallar för exempelvis kallelse till mötet, stadgar, dagordning och protokoll hittar ni på www.akademikerforening.se.

Bocka av deltagarna på mötet för att säkerställa att de är medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Sacoförbund. Det krävs för att vara röstberättigad på mötet. 

Anmäl förtroendeuppdrag

När den nya Akademikerföreningen är bildad är det viktigt att anmäla det till Naturvetarna och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion, samt till arbetsgivaren. Anmäl fackligt uppdrag här, https://www.naturvetarna.se/fortroendevald/privat-sektor/anmal-styrelse-privat/.

När du är anmäld som fackligt förtroendevald till arbetsgivaren omfattas du av Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det ger dig bland annat rätt att arbeta med facklig verksamhet och att gå facklig utbildning under arbetstid. Observer att detta endast gäller om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Läs mer om ditt uppdrag som fackligt förtroendevald. 

Bli kontaktperson

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson på arbetsplatsen. Dennes huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

Till skillnad från ledamöterna i en Akademikerförenings styrelse som väljs av medlemmarna, utses kontaktpersonen av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund[JR1] , eller en ombudsman. https://www.saco.se/fortroendevald/lokalt-fackligt-arbete/bilda-lokalforening/

Om du är medlem i Naturvetarna och blir utsedd till kontaktperson ska det anmälas både till Naturvetarna, https://www.naturvetarna.se/fortroendevald/privat-sektor/anmal-kontaktperson-privat/,  och till Sveriges Ingenjörer som har en samordnande funktion. Läs mer på www.akademikerforening.se.

Senast uppdaterad: