Frågor & svar
Förtroendevald

Anmäl kontaktperson

Om du är medlem i Naturvetarna och är vald till kontaktperson inom privat sektor, anmäl detta till Naturvetarna via formuläret nedan.

Kontaktpersoner utses av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund. Du ska också anmäla uppdraget till Sveriges Ingenjörer via akademikerforening.se, då de har en samordnande funktion inom privat sektor.

Kontaktpersoner kan finnas då arbetsplatsen inte har en förening. Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas kontaktpersonen av förtroendemannalagen. 

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Anmäl uppdrag som kontaktperson

Ange följande uppgifter för respektive kontaktperson: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
  • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Senast uppdaterad: