Förtroendevald

Försäkringsrådgivning till medlemmar

Behöver dina medlemmar en genomgång av sina försäkringar? Eller av försäkringsutbud? Då kan du bjuda in Naturvetarnas egen försäkringsförmedlare, Bertil Fällman från Akademikerförsäkring.

Nu kan man boka Bertil Fällman för att han ska komma och prata om och svara på frågor om försäkringar. Erbjudandet gäller alla som vill lära sig mer, från distrikts- eller regionmöten till lokala klubbar. Och tidsåtgång från en timme till tre, beroende på vad man vill prata om.

– Vi åker vart ni vill, utan att det kostar er något. Men vi vill att det ska vara minst tio anmälda, säger Bertil Fällman.

Man kan också kontakta Akademikerförsäkring för att få råd om vilka försäkringar som är bra. Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare vilket innebär att de är direkt underställda Finansinspektionen och har större krav på sig att ge råd utifrån försäkringstagarens livsbehov. De förhandlar fram avtal och ställer kvalitetskrav på försäkringsbolag.

Akademikerförsäkring ägs av Naturvetarna och fem andra Saco-förbund.

Boka Bertil för försäkringsinformation via Akademikerförsäkring

Läs mer om Akademikerförsäkrings erbjudande till Naturvetarnas medlemmar

Senast uppdaterad: