Förtroendevald

Medlemslistor

Du som är förtroendevald kan få ut listor på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du då du ska företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter.

Här kan du som är förtroendevald beställa listor över medlemmar på din arbetsplats.

Tänk på att de personuppgifter du får tillgång till är känsliga och omfattas av bestämmelserna i Personuppgiftslagen, PUL. Behandla därför uppgifterna varsamt och endast för ändamål som är nödvändiga för att kunna fullfölja ditt fackliga uppdrag. Om du sparat en lista med personuppgifter ska den raderas efter att ändamålet är uppfyllt. 

Information till föreningar inom staten

Du som jobbar inom staten har rätt att begära en lista från arbetsgivaren på alla anställda med namn och personnummer (10 siffror, inget bindestreck). Bifoga en sådan i Excelformat till formuläret nedan, så matchar vi den mot medlemsregistret.

Inom staten kan vi endast lämna ut listor på medlemmar för de myndigheter där vi är kontaktförbund. Dessa är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket: Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i arbetstagarnyckeln.

Beställ lista över medlemmar på arbetsplatsen

PUL (obligatoriskt)
Senast uppdaterad: