Frågor & svar
Förtroendevald

Stöd i styrelsearbetet

Som förtroendevald inom kommun eller region finns mallar för Naturvetareföreningar och en facklig handbok som ger dig stöd i ditt uppdrag.

Facklig handbok

Bild på omslaget för facklig handbok

Ladda ner naturvetarnas Fackliga handbok

 

Mallar för styrelsearbete

Ladda ner mallar för: 

 

Avtalet försäkrar

Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för den som är anställd inom kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor.

Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

Avtalet försäkrar

Senast uppdaterad: