Frågor & svar
Förtroendevald

Starta lokalförening – Kommun och region

Inom kommun och regioner har Naturvetarna partsställning, vilket betyder att en lokalförening endast representerar Naturvetarnas medlemmar och kallas för Naturvetarförening. Om det inte finns en Naturvetarförening kan ni starta en.

Förankra idén

Börja med att prata med dina kollegor och er arbetsgivare om era planer om att starta en lokal Naturvetarförening. Ni bör vara 10 antal medlemmar på arbetsplatsen för att kunna bilda en Naturvetarförening och 3 antal medlemmar som kan tänka sig att sitta i styrelsen. Ta kontakt med Naturvetarna och berätta om vad som är på gång så får du hjälp med att komma igång.

Bjud in till ett möte

För att bilda en Naturvetarförening ska alla anställda som är medlemmar kallas till ett första medlemsmöte. Bjud även in potentiella medlemmar och berätta om medlemskapet i Naturvetarna. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen. Det krävs att minst tre personer vill sitta i styrelsen.

Bilda Naturvetarföreningen

För att bilda Naturvetarföreningen hålls ett konstituerande möte där:

  • En styrelse väljas utav medlemmarna. Minst tre måste sitta i styrelsen; ordförande, vice ordförande och sekreterare.
  • Stadgar för föreningen antas. På Naturvetarnas webbplats finns förslag på stadgar för Naturvetarföreningar.

Anmäl förtroendeuppdrag

När den nya Naturvetarföreningen är bildad är det viktigt att ni anmäler till oss om vilka som är förtroendevalda. Det krävs för att exempelvis kunna få medlemslistor från Naturvetarna och så kan vi ge er rätt information och stöd. Anmäl styrelseuppdrag här

Du måste även anmäla förtroendeuppdrag till arbetsgivaren för att du ska omfattas av Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Bli arbetsplatsombud

Om ni inte är tillräckligt många för att bilda en förening kan ett så kallat arbetsplatsombud utses av medlemmarna i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald.

Vi kan hjälpa till med ett elektroniskt val via mejl om du är intresserad. Kontakta vår förtroendemannaadministration.

Arbetsplatsombud kan också finnas på stora arbetsplatser med en Naturvetarförening. De tar då hand om frågor på sin enhet och rapporterar till föreningen.

Senast uppdaterad: