Frågor & svar
Förtroendevald

Beställ medlemslista

Du som är förtroendevald inom kommun och regioner kan få en lista på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du för att företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter. 

Beställ en medlemslista genom att fylla i formuläret nedan. 

Som fackligt förtroendevald ska du kunna garantera att personuppgifter som du kommer i kontakt med hanteras korrekt. För det krävs att du läser och förbinder dig att följa Naturvetarnas råd och rutiner (inklusive det i utfällbara flikar) för hur fackligt förtroendevalda ska hantera personuppgifter

Beställ medlemslista

Dataskydd (obligatoriskt)
Senast uppdaterad: