Frågor & svar
Förtroendevald

Anmäl förtroendevald i Sacoråd

Inom kommuner och regioner finns ofta ett övergripande Sacoråd eller Sacoförening som bland annat sitter i samverkan. Om du har ett uppdrag i Sacorådet ska det anmälas till Naturvetarna via formuläret nedan.

Det kan se olika ut på olika arbetsplatser hur förtroendevalda med Sacomandat utses. 

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om Sacorepresentanten har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl uppdrag som förtroendevald inom Sacoråd

Ange följande uppgifter för respektive förtroendevald inom Sacorådet: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
  • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om Sacorepresentanten har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Senast uppdaterad: