Frågor & svar
Förtroendevald

Anmäl arbetsplatsombud

Om du är vald till arbetsplatsombud inom kommun eller region, anmäl detta till Naturvetarna via formuläret nedan.

Arbetsplatsombud kan finnas på arbetsplatser där det både finns en förening och där det saknas en förening. Arbetsplatsombuden utses av medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald.

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl uppdrag som arbetsplatsombud

Ange följande uppgifter för respektive arbetsplatsombud: 

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
  • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
  • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Senast uppdaterad: