Förtroendevald

Informationsmaterial inom kommuner och landsting

I kommuner och landsting heter de lokala föreningarna Naturvetarföreningar. Som förtroendevald i dessa företräder du Naturvetarnas medlemmar. Ibland samarbetar man med andra Sacoförbund i Sacoråd eller Sacoföreningar.

Trycksaker

Naturvetarnas rekryteringsbroschyr

Beställ via fortroendevald@naturvetarna.se

Rekryteringsaffisch, A4
Rekryteringsaffisch, A4

Kollektivavtalet försäkrar

Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för den som är anställd inom kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor.

Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

Kollektivavtalet försäkrar

För medlemmar inom landstinget

Inom landstinget har Naturvetarna rätt att både förhandla och teckna avtal för våra medlemmar.

Det här gäller för dig som är medlem i Naturvetarna och arbetar inom landstinget.

Mallar

Årsmöte: bildande av ny Naturvetarförening

Bli lokalt förtroendevald

Dagordning konstituerande styrelsemöte

Dagordning konstituerande årsmöte

Dagordning ordinarie styrelsemöte

Förslag till stadgar för Naturvetarföreningen

Kallelse till ordinarie årsmöte

Kallelse till konstituerande årsmöte

E-postsignatur för förtroendevalda

Wordmall med Na-logga

Handböcker

Facklig handbok för förtroendevalda inom kommuner och landsting

Anställningsvillkor kommuner och landsting

Arbetsmarknadens parter

Arbetsmiljö

Förtroendevaldas rättigheter

Medbestämmande SKL

Sammanträdesteknik

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv - parter för prevention av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna i samverkan - arbetar för hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa. Det görs genom att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och landstingssektorn.

www.suntarbetsliv.se

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies