Frågor & svar
Förtroendevald

Förhandlingsutbildning för förtroendevalda

Vill du vill utveckla dina kunskaper i förhandling? Med denna digitala utbildning får du som är förtroendevald lära dig effektiva tekniker och strategier. 

Utbildningen utförs av Yesbridge, ett utbildningsföretag som är specialiserat på just förhandling. Du kommer att lära dig effektiva tekniker och strategier. Utbildningen innehåller filmer, interaktiva övningar, frågor och quiz.

Kostnad och tidsåtgång

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är fackligt förtroendevald inom Naturvetarna och som har genomgått facklig grundutbildning i vår regi (kostnaden är 995 kr exkl moms för övriga). Du får avsätta mellan 3-5 timmar för att genomföra utbildningen, som du kan dela upp på 60 dagar.

För att delta ska du ha genomgått facklig grundutbildning.

Anmälan

Anmäl dig till utbildning@naturvetarna.se. Meddela ditt medlemsnummer och ungefär när i tiden du gick facklig grundutbildning. När du anmäler dig, godkänner du att vi lämnar dina kontaktuppgifter till Yesbridge.

Inloggning

Efter detta kan det ta upp till två veckor tills att du får inloggning/licens. Från det att du får licensen har du 60 dagar på dig att använda den och fullfölja utbildningen. Eftersom varje licens är förenat med en kostnad, ger vi en (1) chans per förtroendevald att få denna licens. Anmäl dig därför när du vet att du har tid och möjlighet att gå utbildningen. Alla Naturvetarnas förtroendevalda kommer att få möjlighet att gå.

Denna utbildning ersätter heldagsutbildningen som vi tidigare hade på Naturvetarnas kansli. Genom detta kan vi ge fler av er förtroendevalda möjlighet att delta!

Senast uppdaterad: