Förtroendevald
Foto: Colourbox

Fackliga utbildningar och föreningsarbete

Du som är förtroendevald har tillgång till utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen. De ger dig också tillgång till ett unikt nätverk av andra förtroendevalda.

Vi anordnar både bas- och fördjupningsutbildningar, så att både du som är nybliven förtroendevald och du som varit verksam lite längre finner något som passar dig.

Arbetsmiljö

Utbildningens mål är att deltagarna utvecklar ett förhållningssätt, samt får kunskaper om metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Den ger även kunskap om skyldigheter och rättigheter i rollen som skyddsombud.
Omfattning: 1 dag
Målgrupp: Arbetsmiljöombud samt förtroendevalda med arbetsmiljöuppgifter.

Facklig grundutbildning

Efter utbildningen kommer du att känna dig trygg i din roll som fackligt förtroendevald. Du kommer även att känna till det fackliga arbetets ramar och verktyg. Utbildningen ges för privat, statlig samt kommun- och landstingssektor.
Omfattning: 2 dagar.
Målgrupp: Förtroendevalda.

Förhandlingsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i förhandling. Utbildningen innehåller både teoretiska pass och övningar i förhandlingsspel, såväl teknik som olika förhandlingsstilar.
Omfattning: 2 dagar
Målgrupp: Förtroendevalda. Du ska ha genomgått facklig grundutbildning.

  • (Utbildningen är inställd 2018)

Löneprocessen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om löneprocessen och det lokala lönerevisionsarbetet.
Omfattning: 1 dag
Målgrupp: Du som är förtroendevald och är aktivt delaktig i löneförhandlingar. 

Styrelseakademiens utbildning till certifierad styrelseledamot

Utbildning ger dig en gedigen plattform att stå på om du vill engagera dig i styrelsearbetet i bolag, ideella och politiska föreningar. Medlemmar i Naturvetarna betalar samma pris som medlemmar i Styrelseakademien. Ange "Medlem i Naturvetarna" som rabattkod/meddelande när du bokar kursen.
Omfattning: 16 h.
Arrangör: Styrelseakademien.
Information och anmälan: www.styrelseakademien.se

UGL – En utbildning i ledarskap & medarbetarskap

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en utbildning som hjälper dig att bli effektivare som ledare, medarbetare och fackligt förtroendevald. UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att dina egna upplevelser och erfarenheter står i fokus för ditt lärande. Utbildningen är för förtroendevalda som är ordförande respektive vice ordförande. Utbildningen är kostnadsfri.
Omfattning: 5 dagar

Vårda och värva

Utbildningen är för dig och dina kollegor som vill rekrytera och behålla medlemmar i föreningen. Vi pratar om hur föreningen kan synas på arbetsplatsen och får fler aktiva medlemmar. Vi pratat också om förhållningssätt, samtalsmetodik, samt argument för och emot fackligt medlemskap. Vi arbetar ofta med deltagarna i "bikupor", två och två beroende på antalet deltagare. Efter utbildningen kommer du att ha en större förståelse för värdet av ett fackligt medlemskap, samt hur Naturvetarna vårdar medlemmar samt rekryterar nya. Utbildningen arrangeras för en grupp enligt efterfrågan.
Omfattning: två timmar
Målgrupp: Förtroendevalda medlemmar.
Minst antal deltagare: 3
Intresseanmälan: Kontakta oss via mejl.

Senast uppdaterad: