Förtroendevald

Din roll och dina rättigheter

Du som är lokalt fackligt förtroendevald har medlemmarnas röst och är Naturvetarnas ansikte utåt. Du kan påverka lokala anställningsförhållanden och engagera fler medlemmar på arbetsplatsen.