Fråga oss här!
Förtroendevald

Bli förtroendevald

Genom att engagera dig fackligt på din arbetsplats kan du göra skillnad för dig och dina kollegor. Har ni ingen lokalförening idag kan du starta en och bli förtroendevald – det är enklare än du tror!

Lokalfackligt arbete ger möjlighet till insyn på arbetsplatsen genom information, samverkan och förhandling med arbetsgivaren i de frågor som påverkar er arbetstagare.

Argument för att starta en förening: 

  • De flesta arbetsgivare är positiva till att det finns lokala fackliga företrädare eftersom de har stor kunskap om verksamheten och kan bidra till den på ett positivt sätt.
  • Lokalföreningen är ofta ett strategiskt bollplank för arbetsgivaren och kan hjälpa till att bedöma hur de anställda kommer att ställa sig till olika förslag.
  • Det är också betydligt enklare för arbetsgivaren att bara ha en eller ett par parter att diskutera med, istället för varje enskild individ. De flesta frågor kan då lösas utan att det behöver bli en långdragen process eller konflikter.

Lokalföreningens roll är att fånga upp medlemmarnas intressen och driva lokala frågor, samt att bevaka att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal.

Du behöver inga förkunskaper för att bli förtroendevald i lokalföreningen. Det viktiga är ditt engagemang och en vilja att lära. Vi har kurser för förtroendevalda, information om vad uppdraget innebär och vi hjälper er gärna att komma igång.

Kom igång

För att starta en ny lokalförening behöver ni vara flera medlemmar som bildar en styrelse. Försök att samla flera olika kompetenser, till exempel någon som kan fungera som spindeln i nätet, någon som är bra på att känna av stämningen, någon som tar fram fakta och någon som kan föra gruppens talan. Om ni är flera som delar på ansvaret behöver det inte bli betungande.

Finns kollektivavtal?

Kollektivavtal krävs för att starta en förening på er arbetsplats. Om du arbetar inom stat, kommun eller landsting/regioner finns det kollektivavtal, men inom privat sektor är det upp till arbetsgivaren att ha branschspecifikt kollektivavtal.

Förankra idén 

Involvera dina kollegor och arbetsgivaren i era planer. Styrkan med att ha en lokal förening är att man som arbetstagare får större inflytande på arbetsplatsen, och arbetsgivaren får ett strategiskt bollplank vid exempelvis organisationsförändringar. Bjud även in potentiella medlemmar i tankarna om att starta en förening, de kanske är intresserade av att bli medlemmar i ett Saco-förbund.

Hur många medlemmar?

Undersök hur många fackliga medlemmar som finns på din arbetsplats. Beroende på inom vilken sektor du arbetar inom kan medlemmar tillhöra olika förbund. Inom region, landsting och kommun kan er förenings medlemmar endast tillhöra Naturvetarna. Arbetar du inom privat och statlig sektor kan medlemmarna tillhöra Naturvetarna  och andra Saco-förbund.

Är ni minst tre personer som är intresserade av att sitta i styrelsen kan ni starta en förening.

För få för att starta förening?

Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson eller ett arbetsplatsombud beroende på sektor. Dennes huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen på samma sätt som en förening gör.

Inom privat sektor utses en så kallad kontaktperson som sköts av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund. Läs mer på www.akademikerforening.se.

På kommuner och landsting kan ett så kallat arbetsplatsombud utses av medlemmarna i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald. Vi kan hjälpa till med ett elektroniskt val via mejl om du är intresserad. Kontakta vår förtroendemannaadministration.

Inom statlig sektor då det saknas lokal representant, kontakta Naturvetarna för vägledning.

Starta upp föreningen

Börja med att ta kontakt med Naturvetarna och berätta om vad som är på gång för att får stöd. Inom privat sektor finns föreningsutvecklare som stöttar er genom hela processen. Läs mer på www.akademikerforening.se.

Har ni inte informerat arbetsgivaren om vad som är på gång är det läge att göra det nu. Förklara att det syftar till att föra dialog och bidra till verksamheten.

Bjud in potentiella medlemmar till ett uppstartsmöte. Lyft fördelarna med att ha en förening, som möjligheten att påverka frågor som är viktiga för er, exempelvis lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård. Berätta om medlemskapet i Naturvetarna eller andra Saco-förbund för de som ännu inte är medlemmar. Undersök också vilka som är intresserade av att sitta i styrelsen!

Efter mötet behöver den potentiella styrelsen skapa en arbetsgrupp som bjuder in till det konstituerande årsmötet. Boka lokal och tid för mötet, skicka sen ut en kallelse ca 2 veckor i förväg. Synliggör att ni kallar till konstituerande årsmöte på affischer eller intranät.

Bjud gärna på lunch eller fika. Flera arbetsgivare ger ekonomiskt bidrag till lokal facklig verksamhet, eller så kan ni  söka bidrag från Naturvetarna eller annat kontaktförbund.

Bilda föreningen

På det konstituerande årsmötet antar ni föreningsstadgar och väljer en styrelse. Minst tre ledamöter behövs: ordförande, vice ordförande och sekreterare. Om ni är flera som delar på ansvaret behöver det inte bli betungande. Mer information om mallar för  exempelvis kallelse, stadgar, dagordning och protokoll hittar ni på sidorna för respektive sektor.

Bocka av deltagarna på mötet för att säkerställa att de är medlemmar i Naturvetarna eller ett annat Saco-förbund. Det krävs för att vara röstberättigad. 

När den nya föreningen är bildad är det viktigt att anmäla det till Naturvetarna och de Saco-förbund som ni i styrelsen tillhör, samt till arbetsgivaren. Anmäl fackligt uppdrag på respektive länk nedan:

När du är anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen, vilket bland annat ger dig rätt att arbeta med facklig verksamhet och att gå facklig utbildning under arbetstid. Läs mer om ditt uppdrag som fackligt förtroendevald. 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies