Frågor & svar
Förtroendevald

Bli förtroendevald

Genom att engagera dig fackligt på din arbetsplats kan du göra skillnad för dig och dina kollegor. Har ni ingen lokalförening idag kan du bli förtroendevald – det är enklare än du tror!

Som förtroendevald representerar du de fackliga medlemmarna på din arbetsplats gentemot arbetsgivaren, och är fackförbundens förlängda arm ute på er arbetsplats.

Lokalfackligt arbete ger möjlighet till insyn på arbetsplatsen genom information, samverkan och förhandling med arbetsgivaren i de frågor som påverkar er arbetstagare.

Du behöver inga förkunskaper för att bli förtroendevald. Det viktiga är ditt engagemang och en vilja att lära. Vi erbjuder fackliga utbildningar, råd och stöd så att du är trygg i ditt uppdrag.

 

Engagera dig i er lokala förening

Om du vill bli förtroendevald och vara med och påverka på er arbetsplats kan du engagera dig i er lokalförening. För att bli förtroendevald krävs att du blir invald i lokalföreningens styrelse. Visa att du är intresserad av att engagera dig genom att kontakta styrelsen, delta på medlemsmöten och även prata med valberedningen om att du gärna ställer upp i nästa val och varför.

Är du osäker på om det finns en lokal förening hos er, kontakta din arbetsgivare eller Naturvetarnas förtroendemannaadministration för mer information.

 

Starta en lokal förening

Om det inte redan finns en lokalförening på er arbetsplats kan du och dina kollegor starta en – det är enklare än du tror!

För att starta en lokalförening krävs det att arbetsgivaren har kollektivavtal och så behöver ni vara minst tre medlemmar som bildar en styrelse. 

Argument för att starta en förening: 

  • De flesta arbetsgivare är positiva till att det finns lokala fackliga företrädare eftersom de har stor kunskap om verksamheten och kan bidra till den på ett positivt sätt.
  • Lokalföreningen är ofta ett strategiskt bollplank för arbetsgivaren och kan hjälpa till att bedöma hur de anställda kommer att ställa sig till olika förslag.
  • Det är också betydligt enklare för arbetsgivaren att bara ha en eller ett par parter att diskutera med, istället för varje enskild individ. De flesta frågor kan då lösas utan att det behöver bli en långdragen process eller konflikter.

Lokalföreningens roll är att fånga upp medlemmarnas intressen och driva lokala frågor, samt att bevaka att arbetsgivaren följer gällande kollektivavtal.

Läs mer om hur du startar förening inom respektive sektor nedan. 

Inte tillräckligt många för att starta en förening?

För att starta en lokalförening krävs att ni är minst tre personer som vill sitta i styrelsen. Om ni inte är tillräckligt många för att starta en förening kan ni utse en kontaktperson eller ett arbetsplatsombud som är förtroendevald och företräder er lokalt. Läs mer om hur ni går tillväga på sidorna för anmäla uppdrag för statlig sektor, privat sektor och kommun och region

Mer information om att starta lokal förening

 

Senast uppdaterad: