Förtroendevald

Anmäl förtroendeuppdrag

För att förtroendemannalagen ska gälla för dig, måste du ha anmält att du är fackligt förtroendevald till din arbetsgivare. Uppdraget måste även anmälas till Naturvetarnas kansli.

Har du fått ett nytt förtroendeuppdrag eller lämnat ett uppdrag är det viktigt att anmäla detta till oss, så att vi kan ge dig rätt information och stöd.

Eftersom du som är förtroendevald har rätt att företräda andra behöver vi få dokumentation på ditt uppdrag. Till exempel för att kunna lämna ut medlemslistor till dig som företräder lokalföreningen.

Du som är förtroendevald inom privat sektor ska anmäla ditt förtroendeuppdrag till Sveriges ingenjörer.

Din roll avgör vilken dokumentation vi behöver från dig. Du hittar all information om detta plus blankett att fylla i och skicka in under respektive rubrik nedan.

För att vi ska kunna registrera uppdraget behöver vi alltid en ifylld blankett där personnumret för personerna tydligt framgår. Det räcker inte med årsmötesprotokollet.

Kom ihåg att också anmäla ny facklig förtroendeman till arbetsgivaren enligt Lag om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Inom kommuner och landsting får du automatiskt intyg skickat till dig från oss som du kan lämna till arbetsgivaren. Inom statlig och privat sektor räcker det oftast med att lämna årsmötesprotokollet till arbetsgivaren, men kontakta oss på fortroendevald@naturvetarna.se om du behöver ett intyg.

Här kan du läsa mer om de olika typerna av förtroendeuppdrag.

Anmälan av uppdrag

Anmälan av lokalföreningens styrelse

Har det skett förändringar i föreningens styrelse? Vi behöver veta om någon är ny, om någon fått förlängt mandat eller inte längre är med i styrelsen.

Du anmäler vilka som sitter i styrelsen genom att fylla i det formulär som gäller din sektor nedan. Till formuläret bifogar du årsmötesprotokollet.

Om årsmötesprotokoll saknas kontakta oss på fortroendevald@naturvetarna.se.

Du som är förtroendevald inom privat sektor ska anmäla ditt förtroendeuppdrag till Sveriges ingenjörer.

Blankett: Anmäl uppdrag statlig sektor (word-fil)

Blankett: Anmäl uppdrag kommun/landsting och region (word-fil)

Arbetsplatsombud/lokalombud/kontaktombud

Uppdraget arbetsplatsombud kan se olika ut beroende var på arbetsmarknaden du verkar.

Om du arbetar på en arbetsplats med en lokalförening kan styrelsen ha anmält ditt uppdrag.

Om uppdraget inte är anmält ska du skicka formuläret "Anmälan av arbetsplatsombud". Bifoga antingen ett årsmötesprotokoll eller be två kollegor signera formuläret för att vi ska säkerställa att du är förtroendevald.

Blankett: Anmälan av arbetsplatsombud (word-fil)

Annat förtroendeuppdrag inom kommun, landsting eller region

Är du förtroendevald inom Sacoråd/Sacoförening inom kommun, landsting eller region anmäler du ditt uppdrag på den här blanketten.

Blankett: Anmäl uppdrag Sacoråd/förening inom kommuner, landsting eller region (word-fil)

Anmäl uppdrag som skyddsombud

Skyddsombud måste också anmäla sitt uppdrag till arbetsgivaren för att få rättslig status. Fyll i anmälningsblanketten för skyddsombud och skicka ett exemplar till din arbetsgivare, och ett exemplar till Naturvetarna.

Anmälningsblankett, skyddsombud (word-fil)

Skicka in blankett och protokoll

Senast uppdaterad: