Förtroendevald

Förhandla med arbetsgivaren

Förtroendevalda har mandat att förhandla med arbetsgivaren vid till exempel en omorganisation och lokala avtal. Det ger  möjlighet att påverka och utveckla arbetsplatsen, för både medlemmarnas och verksamhetens bästa.

Enligt medbestämmandelagen, MBL, måste arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga föreningen i frågor som rör arbetsförhållandena innan något beslut fattas. Det kan handla om till exempel:

 • Verksamhetens planering och utveckling
 • Organisationsfrågor och arbetsfördelning
 • Omorganisationer
 • Chefstillsättningar
 • Ekonomi och budget
 • Riktlinjer för personalpolitik
 • Jämställdhet och arbetsmiljö
 • Viktiga förändringar för den enskilda medlemmen

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla och måste i regel vänta med att fatta beslut till dess att förhandlingen är avslutad. Som förtroendevald har du rätt att ta en paus i förhandlingen för att fundera, samla information eller rådgöra med din ombudsman på Naturvetarna.

MBL ger inte fackförbundet vetorätt, men förhandlingen är en möjlighet att påverka beslut.

Ta hjälp av vår checklista för förhandlingar inför en MBL-förhandling.

Lokalt kollektivavtal

Den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren kan teckna lokala kollektivavtal om anställningsvillkor. Dessa kompletterar de centrala avtalen enligt arbetsplatsens förhållanden och kan handla om till exempel:

 • Arbetstid
 • Flextid
 • Kompetensutveckling
 • Friskvård
 • Semesterväxling
 • Resor
 • Jour och beredskap

Kontakta oss för att diskutera hur ni ska agera innan ni inleder förhandlingar om lokala kollektivavtal och stäm av vem som har mandat att skriva under. Ta också hjälp av vår checklista för förhandlingar.

Samverkan

På vissa arbetsplatser finns ett samverkansavtal mellan den lokala föreningen och arbetsgivaren. Samverkansavtal är en vidareutveckling av MBL och arbetsmiljölagen, AML. Det syftar till att skapa förutsättningar för att ha en kontinuerlig dialog och skapa delaktig i utvecklingen av verksamheten.

Samverkan inom kommun och landsting

Inom kommun och landsting används ofta samverkan i stället för MBL-förhandlingar. Samverkan kan ske dels på arbetsplatsträffar där alla anställda deltar. Dels i samverkansgrupper där medlemmarna representeras av de fackliga representanterna. Det innebär att flera fackförbund sitter med vid förhandlingen med en eller flera representanter för Saco, TCO, LO och Ledarna.

Vanligtvis sitter de förtroendevalda med i samverkan på Saco-mandat och företräder då samtliga Saco-medlemmar inom enheten, förvaltningen eller annan nivå av organisationen. I andra fall sitter man på förbundsmandat och företräder bara Naturvetarmedlemmar.

Exakt vad som gäller om mandat för förbunden och vilka man företräder står i det lokala kollektivavtalet om samverkan, samverkansavtalet.

I samverkan ska inte ärenden som berör en enskild medarbetare diskuteras, till exempel lön, anställningsvillkor, uppsägning och disciplinärenden. Inte heller förbundsspecifika frågor, dessa ska istället MBL-förhandlas med Naturvetarföreningen eller med förbundet centralt.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies