Förtroendevald

Medlemslistor

Du som är förtroendevald kan få ut listor på medlemmar på din arbetsplats. Uppgifterna behöver du då du ska företräda medlemmar på din arbetsplats och bjuda in till medlemsaktiviteter. Här kan du beställa listor över medlemmar på din arbetsplats.

För att du i din roll som fackligt förtroendevald ska garantera att personuppgifter som du kommer i kontakt med hanteras korrekt, krävs att du läser Naturvetarnas råd och rutiner (inklusive det i utfällbara flikar) för hur fackligt förtroendevalda ska hantera personuppgifter. 

Till informationen om hantering av personuppgifter för fackligt förtroendevalda här.

För att kunna beställa den krävs att du läst igenom och förbinder dig att följa detta. 

Information till föreningar inom staten

Du som jobbar inom staten har rätt att begära en lista från arbetsgivaren på alla anställda med namn och personnummer (10 siffror, inget bindestreck). Bifoga en sådan lista i Excelformat som är lösenordsskyddad och mejla din beställning av medlemslista till fortroendevald@naturvetarna.se istället för att använda formuläret nedan. Skicka lösenordet i ett separat mejl. 

Inom staten kan vi endast lämna ut listor på medlemmar för de myndigheter där vi är kontaktförbund. Dessa är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Gentekniknämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Nordiskt genresurscenter (NordGen)
 • Polarforskningssekretariatet
 • Rättsmedicinalverket: Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
 • Skogsstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens jordbruksverk
 • Sveriges geologiska undersökning (SGU)
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Om du är förtroendevald på någon annan myndighet hittar du ditt kontaktförbund i arbetstagarnyckeln.

Beställ lista över medlemmar på arbetsplatsen

Dataskydd (obligatoriskt)
Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies