Det här är vi

Facket ger trygghet och styrka i arbetslivet

Ditt fackförbund bevakar dina rättigheter och ger rådgivning i arbetslivet. Ju fler medlemmar, desto större möjlighet att förbättra dina villkor genom förmånliga kollektivavtal.

Att vara medlem i ett fackförbund är som att teckna en trygghetsförsäkring. Om du en dag skulle stå utan jobb eller hamna i konflikt med din arbetsgivare företräder vi dig och Naturvetarnas inkomstförsäkring tryggar din inkomst.

Naturvetarna och andra fackförbund arbetar med att förhandla fram förmånliga kollektivavtal för sina medlemmar. Kollektivavtal omfattar alla som arbetar på en arbetsplats, oavsett om de är fackligt anslutna eller inte, och ger dig en rad förmåner så som längre semester, uppsägningstid och föräldrapeng.

Ju fler som är medlemmar i ett fackförbund desto större legitimitet och styrka har vi i förhandlingar med arbetsgivare. Färre medlemmar ger mindre incitament för arbetsgivare att teckna avtal. Genom att vara med i ett fackförbund stödjer du vårt arbete med att teckna förmånliga avtal.

Du som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal bör också vara medlem. Vi ger dig råd om vad som är viktigt att tänka på i ditt anställningsavtal, till exempel pension och sjuklön. Vid eventuella tvister med arbetsgivaren företräder förbundet dig.

Ditt fackliga medlemskap ger dig också möjlighet att påverka på din arbetsplats. Om ni har en lokal facklig förening har du möjlighet att påverka vid till exempel omorganisationer eller arbetsmiljöfrågor, en rättighet som annars inte är självklar.

Här ansöker du om medlemskap i Naturvetarna. Om det av nån anledning inte skulle fungera, kan du ladda ner ansökan som pdf. 

Senast uppdaterad: