Det här är vi
På Naturvetarnas kongress 2015 togs beslut om att

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november är det dags för Naturvetarnas kongress! Här träffas medlemmar och förtroendevalda för att besluta om förbundets framtida arbete och mål. 

Du som är medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera kongressombud och skriva motioner. Du är viktig och kan på kongressen vara med att skapa naturvetares framtid!

Fundera redan nu på om du vill nominera dig själv eller någon annan engagerad naturvetarmedlem som kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen öppnar under våren 2018. 

Denna sida kommer uppdateras löpande med all information du behöver för att vara med och påverka på Naturvetarnas kongress. Du hittar all information under www.naturvetarna.se/kongress och #Nakongress i våra sociala medier. 

Senast uppdaterad: