Frågor & svar
Det här är vi

Förbundskansliet

Kontakta förbundskansliets personal på telefon 08-466 24 80 (växel). Aktuella öppettider hittar du här. 

Ledningsgrupp

Per Klingbjer, Förbundsdirektör
Ann-Lundstrom_90px.png Ann Lundström, Biträdande förbundsdirektör
Madeleine_Warghusen_90px.png Madeleine Warghusen, Avdelningschef förhandling
Petra-Malm_90px.png Petra Malm, Avdelningschef marknad tillika tf avdelningschef påverkan
Anna_Centerdal_90px.png Anna Centerdal-Waljansson, Avdelningschef verksamhetsstöd

 

Förhandling

Avdelningen ansvarar för att stödja och företräda medlemmar och förtroendevalda, för förhandling och individuellt stöd, avtalsförhandling och förbundsjuridik samt medlemsrådgivning.

Madeleine Warghusen Avdelningschef förhandling 
Roma Uddin Teamchef & förhandlingschef privat sektor
Anders Lindqvist Förbundsjurist

Marknad

Avdelningen ansvarar för varumärke, strategisk kommunikation, medlemsinformation, grafisk formgivning, karriär, utveckling och erbjudanden.

Petra Malm Avdelningschef marknad

Påverkan

Avdelningen ansvarar för mediekontakter och omvärldsbevakning, analys och utredning, undersökningar samt påverkan och opinion.

Petra Malm tf Avdelningschef påverkan

Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för professionsföreningar, utbildning för fackligt förtroendevalda, ekonomi-, löne- och personaladministration, HR- och IT-stöd samt organisationsutveckling.

Anna Centerdal-Waljansson Avdelningschef verksamhetsstöd
Senast uppdaterad: