Fråga oss här!
Det här är vi

Förbundskansliet

Kontakta förbundskansliets personal på telefon 08-466 24 80 (växel). Aktuella öppettider hittar du här. 

Ledningsgrupp

Per Klingbjer, Förbundsdirektör
Ann Lundström, Biträdande förbundsdirektör och tf avdelningschef Marknad
Madeleine Warghusen, Avdelningschef förhandling
Kristofer Jervinge, tf Avdelningschef påverkan
Anna Centerdal, Avdelningschef verksamhetsstöd

 

Förhandling

Avdelningen ansvarar för att stödja och företräda medlemmar och förtroendevalda, för förhandling och individuellt stöd, avtalsförhandling och förbundsjuridik samt medlemsrådgivning.

Madeleine Warghusen Avdelningschef förhandling 
Roma Uddin Teamchef & förhandlingschef privat sektor
Jakob Lindmark tf Teamchef & förhandlingschef offentlig sektor

Marknad

Avdelningen ansvarar för varumärke, strategisk kommunikation, medlemsinformation, grafisk formgivning, karriär, utveckling och erbjudanden.

Vakant Avdelningschef marknad

Påverkan

Avdelningen ansvarar för mediekontakter och omvärldsbevakning, analys och utredning, undersökningar samt påverkan och opinion.

Kristofer Jervinge tf Avdelningschef påverkan

Verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för professionsföreningar, utbildning för fackligt förtroendevalda, ekonomi-, löne- och personaladministration, HR- och IT-stöd samt organisationsutveckling.

Anna Centerdal Avdelningschef verksamhetsstöd
Anders Lindqvist Förbundsjurist
Senast uppdaterad: