Frågor & svar
Det här är vi

Förbundsstyrelse

Naturvetarnas förbundsstyrelse valdes på kongressen 2018. 

Förbundsordförande

Erik Petré

Ledamöter

Patriq Fagerstedt
Pär-Olof Ståhl
Mats Linde
Kerstin Andersson
Irene Kamnert
Ewa Lavett 
Elin Olofsson
Barnabas Kolumban
Melica Cliffoord
Felicia Heiligers

Senast uppdaterad: