Frågor & svar
Det här är vi

Valberedningen

Här är Naturvetarnas valberedning för kongressperioden 2018-2021. 

Andreas Englund, ordförande för valberedningen
Elba Abreu
Linda Berglund
Martina Jansson
Cecilia Ramirez-Vera

Senast uppdaterad: