Det här är vi

Nominera till kongressen

Den 9-10 november 2018 är det dags för Naturvetarnas kongress. Du som är medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera dig själv eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Det är 55 ombud som väljs till kongressen. Av dem är 5 studerandemedlemmar, vilka utses av Studentrådet.

Alla som tackar ja till nominering presenteras på Naturvetarnas webb under våren. I maj sker omröstning och per den 1 juni är kongressombuden utsedda. För att kunna nominera ska du vara medlem i Naturvetarna. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Förlorad arbetsförtjänst för den första kongressdagen som infaller fredagen 9 november ersätts i sin helhet av förbundet. Statligt anställda ombud har enligt Villkorsavtal-T 9 kap, 2 § rätt till tjänstledig­het utan löne­avdrag om inget annat har förhandlats lokalt.

Här nominerar du

Jag nominerar:

Senast uppdaterad: