Fråga oss här!
Det här är vi

Motion till kongressen

Du kan skriva motioner gällande frågor som du tycker att Naturvetarna bör arbeta med. Förbundsstyrelsen är mitt uppe i arbetet med sin beredning av Naturvetarnas mål och prioriteringar för den kommande kongressperioden. Sista dag att lämna in en motion var den 9 augusti.

De idéer förbundsstyrelsen har till inriktning på verksamheten kan i dagsläget sammanfattas i fyra områden.

1. Öka relevansen i Naturvetarnas erbjudande och service

Målen är att Naturvetarna ska tillhandahålla lättillgängliga verktyg som är relevanta och användbara i olika situationer, med utgångspunkt i medlemmens specifika problembild.

2. Tydligt kommunicera värdet av medlemskapet

Målet är att Naturvetarna ska vara representativa som företrädare för naturvetare. Både genom att fler aktivt väljer att vara medlemmar och genom att Naturvetarna skapar förutsättningar för inflytande och stärkta villkor.

3. Lokalt anpassade villkor för rätt kompetensanvändning och lön

Målet är att systematiskt arbeta på alla nivåer för en hållbar struktur på arbetsmarknaden, i regelverk och förhållningssätt till kompetens, arbetsvillkor och lön.

4. Naturvetarna ska bli en tydligare branschföreträdare

Målet är att Naturvetarna ska öka sin relevans och sitt genomslag som företrädare för naturvetare, genom att tydligare positionera sig som branschföreträdare.

Sista dag att lämna in en motion var den 9 augusti. 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies