Fråga oss här!
Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november 2018 hölls Naturvetarnas kongress i Stockholm. Under kongressen avgjordes vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Kongressen valde också ny styrelse. Ny förbundsordförande är Erik Petré. 

Temat på öppningsseminariet var Vem fixar vår hållbara välfärd? Talare var Jan Eliasson, diplomat, och fyra framstående naturvetare som berättar om hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Du kan se öppningsseminariet ovan.

Läs om kongresseminariet och den nya styrelsen: 

Så fungerar kongressen

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt.

Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ombuden får ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen och har dessutom chans att komma med synpunkter och egna förslag. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress. 

Nominering och val av ombud

Medlemmar kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera sig själva eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen var öppen 10 januari-13 april 2018.  Valet av kongressombud pågick den 2-23 maj. Till kongressen väljs 55 ombud, varav 5 studerandemedlemmar som utses av Studentrådet.

Information in English

Naturvetarnas kongress is our highest decision-making body. During a two-day meeting delegates, who are elected among our members, meet to discuss and decide what issues Naturvetarna should focus on during the following three years. The delegates also elect board members.

How does it work? 

Naturvetarna's kongress took place in Stockholm on 9-10 of November 2018. All proceedings and decision documents are in Swedish.

Nomination of delegates is possible until 13th of April. All members of Naturvetarna (except under graduate students) can be nominated. One can nominate oneself or a fellow member of Naturvetarna. 

Election of delegates takes place between the 2-23 of May. All members of Naturvetarna can vote for delegates within their geographical constituency. Our members elect 55 delegates as their representatives.

What Naturvetarna should focus on

“Kongressen” decides on the directions for Naturvetarna's work for the forthcoming three years. Naturvetarna's board draws up decision suggestions to kongressen, but all members are welcome to send in their suggestions to actions for “kongressen” to decide on (until 9 of August).

If you have any questions or want more information, you are welcome to contact us by e-mailing kongress@naturvetarna.se.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies