Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november 2018 är det dags för Naturvetarnas kongress i Stockholm. Under kongressen avgörs vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Kongressen väljer också ny styrelse.

Så fungerar kongressen

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt.

Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ombuden får ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen och har dessutom chans att komma med synpunkter och egna förslag. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

Nominera ombud

Du som är medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera dig själv eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen är öppen till den 13 april.

För dig som blir vald till ombud kan det vara bra att veta att förlorad arbetsförtjänst för kongressdagen (som infaller fredagen 9 november) ersätts i sin helhet av förbundet. Statligt anställda ombud har enligt Villkorsavtal-T 9 kap, 2 § rätt till tjänstledig­het utan löne­avdrag om inget annat har förhandlats lokalt. 

Det är 55 ombud som väljs till kongressen. Av dem är 5 studerandemedlemmar, vilka utses av Studentrådet.

Här kan du nominera ombud till Naturvetarnas kongress 2018 

Motioner

Du kan även skriva motioner gällande frågor som du tycker att Naturvetarna bör arbeta med. Förra gången var några av frågorna som behandlades under kongressen arbetsmiljö och naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden. Du har möjlighet att skicka in motioner senare i vår, dock senast 9 augusti. Mer information om detta kommer.

Denna sida uppdateras löpande med all information du behöver för att vara med och påverka på Naturvetarnas kongress.

Senast uppdaterad: