Frågor & svar
Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Var tredje år är det kongress i Naturvetarna. Under kongressen samlas medlemmar från hela landet och beslutar om vilka frågor förbundet ska driva de kommande tre åren. Kongressen väljer också ny förbundsstyrelse. Nästa kongress är den 19-20 november 2021.

Kongressen är Naturvetarnas högsta beslutande organ. Under två dagar möts de framröstade kongressombuden för att fatta beslut om Naturvetarnas verksamhet kommande tre år. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

Intressanta seminarier, spännande möten och trevliga dagar tillsammans utlovas!

 

Så fungerar kongressen

Som medlem kan du vara med och påverka Naturvetarnas arbete. Så här ser processen ut inför kongressen. 

Nominering och val av kongressombud

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Naturvetarna. De nominerade presenteras på Naturvetarnas webbplats och du som medlem röstar fram vilka som ska bli kongressombud. Den 1 juni ska kongressombuden vara utsedda. 

Läs mer om att vara kongressombud.

Vilka frågor ska Naturvetarna jobba med?

Förbundsstyrelsens förslag för kommande tre år kallas propositioner. Du som medlem kan bidra med dina förslag genom att skriva en motion. Håll utkik under våren för mer information!

Kongressombud - Förbered dig för kongress!

Valda ombud och övriga kongressdeltagare får tillgång till möteshandlingar en månad innan kongressen. Digitala diskussionsträffar och kongresskola hjälper dig att komma väl förberedd till kongressen.

Förslagen bearbetas

Kongressombud och representanter från professionsföreningar och förbundsstyrelse arbetar tillsammans i digitala utskott för att vara väl förberedda inför att fatta beslut vid kongressen. Håller utskottet med om styrelsens förslag, eller är man överens om att lägga ett nytt förslag till beslut som kongressen får ta ställning till?

19-20 november – Naturvetarnas kongress!

Dags för kongressombuden att besluta om vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in (propositioner och motioner) och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Förutom beslut om framtida verksamhet för Naturvetarna väljer kongressombuden också ledamöter till förbundsstyrelsen.

 

Kongressfakta

  • Hålls var tredje år, nästa kongress är den 19-20 november 2021.
  • 55 Kongressombud – representerar Naturvetarnas medlemmar och har rösträtt vid kongressen.
  • Förbundsstyrelsen – redogör för arbetet under kongressperioden och presenterar förslag för kommande period.
  • Valberedningen – presenterar sitt förslag till förbundsstyrelseledamöter.
  • Förtroendevalda revisorer, representanter från professionsföreningar och förbundskansliet deltar under kongressen.
  • Alla medlemmar i Naturvetarna har närvarorätt vid kongressen (men det är endast kongressombuden som har rösträtt).

 

Senast uppdaterad: