Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november 2018 är det dags för Naturvetarnas kongress i Stockholm. Under kongressen avgörs vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Kongressen väljer också ny styrelse.

Så fungerar kongressen

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt.

Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ombuden får ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen och har dessutom chans att komma med synpunkter och egna förslag. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

Du som är medlem i Naturvetarna har möjlighet att komma och lyssna på kongressförhandlingarna lördag 10 november kl 09.00-12.00 samt 13.00-15.30. Kongressen hålls i centrala Stockholm. Om du vill vara med och lyssna, välkommen att mejla till kongress@naturvetarna.se

Att vara kongressombud

Som kongressombud representerar du tillsammans med 54 andra naturvetare alla förbundets medlemmar under kongressen. För att du som är kongressombud ska känna dig trygg i ditt uppdrag på kongressen har vi tagit fram en guide – Naturvetarnas kongresskola.

Läs mer om att vara kongressombud och förbered dig inför ditt uppdrag

Nominering av ombud

Medlemmar kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera sig själva eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen var öppen 10 januari-13 april. Det är 55 ombud som valts till kongressen. Av dem är 5 studerandemedlemmar, vilka utses av Studentrådet. 

Val av ombud

Valet av kongressombud pågick den 2-23 maj. På länken nedan ser du en sammanställning över ordinarie kongressombud och suppleanter indelat i förbundets valkretsar.

Logga in för att se listan på kongressombud och suppleanter. 

Motioner och propositioner

Medlemmar kan skriva motioner gällande frågor som man tycker att Naturvetarna bör arbeta med. Sista dag att lämna in en motion var den 9 augusti. I år har vi fått in 23 motioner.

Läs mer om de motioner som har kommit in till kongressen.

Förbundsstyrelsen är mitt uppe i arbetet med propostioner, alltså sin beredning av Naturvetarnas mål och prioriteringar för den kommande kongressperioden. 

Information in English

Naturvetarnas kongress is our highest decision-making body. During a two-day meeting delegates, who are elected among our members, meet to discuss and decide what issues Naturvetarna should focus on during the following three years. The delegates also elect board members.

How does it work? 

Naturvetarna's kongress takes place in Stockholm on 9-10 of November. Please note that all proceedings and decision documents will be in Swedish.

Nomination of delegates until 13th of April. All members of Naturvetarna (except under graduate students) can be nominated. You can nominate yourself or a fellow member of Naturvetarna. 

Election of delegates during the period 2-23 of May. All members of Naturvetarna can vote for delegates within their geographical constituency. Our members elect 55 delegates as their representatives.

What do you think Naturvetarna should focus on?

“Kongressen” decides on the directions for Naturvetarna's work for the forthcoming three years. Naturvetarna's board draws up decision suggestions to kongressen, but all members are welcome to send in their suggestions to actions for “kongressen” to decide on (until 9 of August).

Click here to read about the delegates. 

If you have any questions or want more information, you are welcome to contact us by e-mailing kongress@naturvetarna.se.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies