Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november 2018 är det dags för Naturvetarnas kongress i Stockholm. Under kongressen avgörs vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Kongressen väljer också ny styrelse.

Så fungerar kongressen

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt.

Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ombuden får ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen och har dessutom chans att komma med synpunkter och egna förslag. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress.

Nominering ombud

Du som är medlem kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera dig själv eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen var öppen 10 januari-13 april.

För dig som blir vald till ombud kan det vara bra att veta att förlorad arbetsförtjänst för kongressdagen (som infaller fredagen 9 november) ersätts i sin helhet av förbundet. Statligt anställda ombud har enligt Villkorsavtal-T 9 kap, 2 § rätt till tjänstledig­het utan löne­avdrag om inget annat har förhandlats lokalt. 

Det är 55 ombud som väljs till kongressen. Av dem är 5 studerandemedlemmar, vilka utses av Studentrådet.

Motioner

Du kan även skriva motioner gällande frågor som du tycker att Naturvetarna bör arbeta med. Förra gången var några av frågorna som behandlades under kongressen arbetsmiljö och naturvetares möjligheter på arbetsmarknaden. Du har möjlighet att skriva in motioner på denna länk från och med nu och fram till den 9 augusti. 

Information in English

Naturvetarnas kongress is our highest decision-making body. During a two-day meeting delegates, who are elected among our members, meet to discuss and decide what issues Naturvetarna should focus on during the following three years. The delegates also elect board members.

How does it work? 

  • Nomination of delegates until 13th of April. All members of Naturvetarna (except under graduate students) can be nominated. You can nominate yourself or a fellow member of Naturvetarna. 
  • Election of delegates during the period 2-23 of May. All members of Naturvetarna can vote for delegates within their geographical constituency. Our members elect 55 delegates as their representatives.
  • Naturvetarnas kongress takes place in Stockholm on 9-10 of November. Please note that all proceedings and decision documents will be in Swedish.
  • If you have any questions or want more information, you are welcome to contact us by e-mailing kongress@naturvetarna.se.

 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies