Frågor & svar
Det här är vi

Naturvetarnas kongress

Den 9-10 november 2018 hölls Naturvetarnas kongress i Stockholm. Under kongressen avgjordes vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Kongressen valde också ny styrelse. Ny förbundsordförande är Erik Petré. 

Temat på öppningsseminariet var Vem fixar vår hållbara välfärd? Talare var Jan Eliasson, diplomat, och fyra framstående naturvetare som berättar om hur de bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Du kan se öppningsseminariet ovan.

Läs om kongresseminariet och den nya styrelsen: 

Så fungerar kongressen

Förbundsstyrelsen skriver förslag (propositioner) på vilken riktning Naturvetarna ska ha de kommande åren. Förslagen kan vara allt från ändringar i stadgar till politisk inriktning och vilken verksamhet som ska bedrivas. Alla naturvetarmedlemmar kan lämna in egna förslag (motioner) och har även rätt att närvara under kongressen. Det är däremot bara kongressombud som har rösträtt.

Förbundsstyrelsen läser och diskuterar medlemmarnas inskickade motioner i förväg och ger förslag på vilka beslut som ska tas. Ombuden får ta del av förslagen genom kongresshandlingarna som skickas ut en månad innan kongressen och har dessutom chans att komma med synpunkter och egna förslag. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Kongressen beslutar även om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, vilka som ska vara revisorer och om avgående förbundsstyrelse har uppfyllt sitt uppdrag från föregående kongress. 

Nominering och val av ombud

Medlemmar kan påverka och utforma förbundets framtida verksamhet genom att nominera sig själva eller någon annan naturvetarmedlem till kongressombud. Möjligheten att nominera ombud till kongressen var öppen 10 januari-13 april 2018.  Valet av kongressombud pågick den 2-23 maj. Till kongressen väljs 55 ombud, varav 5 studerandemedlemmar som utses av Studentrådet.

Senast uppdaterad: