Frågor & svar
Avpublicerat

Medarbetarna är sjukvårdens största resurs

Alltför ofta upplever medarbetare inom vården att deras kompetens inte tas tillvara på ett optimalt sätt, skriver Naturvetarna i en debattartikel i Hallandsposten.

Publicerad:

Nu är det dags att rusta vårdorganisationerna för att anamma den medicinska och tekniska utvecklingen. Dialogen med medarbetarna och en större flexibilitet när det gäller arbetsvillkor är helt central, därför måste chefernas förutsättningar och mandat stärkas enligt Naturvetarna.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Att allt fler lever allt längre, ökande pensionsavgångar bland personalen och en stark medicinsk och teknisk utveckling som gör det möjligt att öka livskvaliteten för allt fler patienter är några bakomliggande faktorer.

Naturvetarna har i en färsk rapport analyserat läget för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det står klart att utvecklingen kommer att leda till organisatoriska förändringar och vi kan förvänta oss att fler naturvetare kommer att arbeta inom hälso- och sjukvården framöver.

Redan i dag finns 10 000 naturvetare inom sektorn. Fyra av tio har legitimation och arbetar som biomedicinska analytiker, dietister eller sjukhusfysiker. Övriga är specialiserade inom naturvetenskap, data eller medicin och har först efter studierna inriktat sig mot ett arbete i vården.

Vi har i dag en situation där medarbetarna alltför ofta upplever att deras kompetens inte tas tillvara på ett optimalt sätt. Det är hög tid för hälso- och sjukvården att på allvar inse att de bedriver kunskapsintensiv verksamhet där medarbetarna är den främsta resursen. Att veta vilken samlad kompetens som finns i organisationen och hur den bäst kan föra verksamheten framåt.

De arbetsgivare som gör det möjligt för cheferna att ta till sig medarbetarnas synpunkter, att vara flexibla och individanpassa arbetsvillkoren har bäst förutsättningar att klara bemanningen. Vi tror att dialogen med medarbetarna är en nyckelfaktor för att utveckla både verksamhet och individer.

Naturvetarnas hälso- och sjukvårdssatsning startar i region Halland. Vi hoppas att nedanstående rekommendationer till arbetsgivarna kommer att leda till många intressanta samtal:

  • Ge ansvar och använd kompetensen rätt.
  • Bredda rekryteringen, så att det finns många vägar in till ett arbete inom vården.
  • Skapa bättre arbetsmiljö med individanpassade anställningsvillkor, så att fler både vill, kan och får arbeta mer.
  • Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att i samarbete med lärosätena få till stånd breda karriärutvecklingsprogram samt ökade satsningar på forskning och utveckling.
  • Satsa på dialogen mellan medarbetare och chef genom att stärka cheferna.
  • Se till att det är ekonomiskt hållbart att utbilda sig till ett yrke inom vården.
  • Tillämpa löneavtalet, så att det i större utsträckning lönar sig för medarbetare att ta ansvar och uppvisa resultat som för verksamheten framåt.

Per Klingbjer, förbundsdirektör Naturvetarna

Milene Svanå, lokal facklig ordförande Region Halland, Naturvetarna

Läs debattartikeln i Hallandsposten

Kommentarer

Kommentera