Frågor & svar
Avpublicerat

"Sverige kan väljas bort"

Intresset för att utbilda sig till naturvetare, motarbetas av svenska myndigheter. Det kan leda till att företag väljer att förlägga sin verksamhet till andra länder, skriver Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna, i en debattartikel i UNT den 31 januari 2012.
Publicerad: Uppdaterad:

Teknikdelegationen finner i sitt slutbetänkande om ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap och teknik att det behövs en bredare syn på samhällets arbetsmarknadsbehov än vad prognoser ger. Även för Sveriges framtida konkurrenskraft är det viktigt.

I Globaliseringsrådets slutrapport slår man fast att Sverige måste öka intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar för att kunna konkurrera globalt.

Många analyser har i dagsläget svårt att fånga upp det framtida behovet på arbetsmarknaden, annat än vad gäller pensionsavgångar inom statiska yrken. Kunskaps- och utvecklingsintensiva branscher, likt många av de branscher naturvetare verkar inom, är dock inte statiska. Risken med de nuvarande prognoserna vad gäller naturvetenskap är att de blir självuppfyllande profetior.

När kompetensen inom naturvetenskap inte längre finns i Sverige hur ska vi då lyckas attrahera utvecklingsintensiva företag eller för den delen behålla befintliga? Det behövs nya metoder som fokuserar mer på det framtida kompetensbehovet när man tittar på utbildningsdimensionering för högskolor och universitet.

Läs debattartikeln i sin helhet på UNT:s webbplats.

"Sverige kan väljas bort", UNT 2012-01-31

Kommentarer

Kommentera