Frågor & svar
Avpublicerat

robert 2009-09-04

Fogstam's inlägg sknade tyvärr förväntad nivå av en välutbildad person. Jag tolkar hans inlägg som att är man intelligent förstår man att "klimathotet" är en bluff. Sen när har intelligens med saken att göra! Det finns intelligenta och mindre intelligenta människor inom alla områden med flera "åsiktsläger". Rent grafiskt såg ju kurvorna i hans inlägg olika ut, men dom visade ju olika saker på olika skalor ! Tyvärr är tonen i nästan alla klimatskeptiska inlägg likartade - man hänvisar till allt utom vetenskpliga fakta !