Frågor & svar
Avpublicerat

Sverker Edvardsson 2009-09-05

Anklagelserna och metodiken mellan AGW:are och klimatskeptiker är exakt likadan. Man visar ofta resultat som stöder ens egen åsikt. För att hitta sanningen bör man själv söka och läsa in sig inom den vetenskapliga literaturen. Först då kan man rimligtvis göra en bedömning om det egentliga läget i klimatdebatten. Jag är docent i fysik och har gjort just denna inläsning. Min slutsats är att man fortfarande inte kan dra några säkra slutsatser. Jag inväntar med spänning medeltemperaturens utveckling de närmaste 10 åren. Hur detta kommer utveckla sig blir för mig avgörande. Att helt förlita sig på simuleringar i datorer (grundade på de de fåtalet klimatfaktorer vi känner till idag) tror jag man ska tolka med mycket stor försiktighet. De senaste 10-12 åren har uppvärmningen slutat vilket inte stämmer bra med AGW, något som verkar oroa på en del håll. Om AGW ska bemöta mig, gör då det på det jag skrivit. Inte massa trams om konsensus och anknytning till oljeindustrin. Tack!