Frågor & svar
Avpublicerat

Extrema oväder är inget nytt

Extrema oväder kan inte kopplas till ett varmare klimat, skriver Kungl. Vetenskapsakademien som nu går in i klimatdebatten. Det enda ansvarsfulla är ändå att nu agera kraftfullt mot den globala uppvärmningen, menar professorerna Lennart Bengtsson, Stefan Claesson, Henning Rodhe och Gunnar Öhquist.
Publicerad: Uppdaterad:

I en debattartikel på DN Debatt skriver de tre professorerna att det vetenskapliga arbetet att kvantifiera allvarliga och oacceptabla risker måste fortsätta. Samtidigt måste kraftfulla åtgärder för att begränsa riskerna vidtas.
Ökningen av skador orsakade av kraftiga oväder i olika delar av världen huvudsakligen beror på att mänskligheten i dag utnyttjar mer utsatta platser.

Kunskapen om hur klimatet fungerar kommer aldrig att bli fullständigt. Det får dock inte tas som intäkt för att förringa problemets allvar eller avvakta en fördjupad förståelse av klimatsystemet innan samhället agerar.

Läs hela debattartikeln.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera