Vi jobbar för

Debattartiklar

För bättre forskning - befria universiteten

Högskolan. Universiteten måste ges möjlighet att bygga egna förmögenheter, och dessutom behöver monopolsituationen där staten ger anslag med ena handen och tar ut höga hyror med den andra ändras.

Läs mer

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Livsmedelsverket kräver i en debattartikel att Sveriges kommuner måste ge hemtjänstens personal en rimlig chans att hjälpa de äldre att äta sig mätta. Detta håller vi med om, men föreslår också konkreta insatser för hur detta ska ske.

Läs mer

Hela välfärden är på väg att rasa – eller?

Inom politiken förs just nu en intensiv debatt om välfärdens kvalitet, ekonomi och ägande, och om anställningsvillkoren. Hur mår då vår välfärd?
Det kanske överraskande svaret är att det är svårt att veta, för det saknas samlad information. Därför har arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg enats om att öka allmänhetens insyn.

Läs mer

”Bryt svensk forsknings negativa spiral”

Färre jobb inom forskning och utveckling leder till att allt ­färre unga satsar på en naturvetenskaplig utbildning. Därmed genereras ännu färre jobb. Naturvetarna vill bryta den negativa spiralen.

Läs mer

”Universitet behöver en stark rektorsroll”

Det moderna lärosätet behöver både en stark ledning och ett starkt kollegium, med en rektor som har befogenhet att styra resurserna och delegera uppdrag. Utan den chefsrollen finns risken att ingen står som ytterst ansvarig för besluten, skriver Andreas Nyström och Frida Lawenius från Naturvetarna i en replik på SvD.se.

Läs mer

Ny etisk plattform ska säkra kvalitet i välfärden

Naturvetarna tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare har skrivit under en ny etisk plattform med syfte att säkerställa kvaliteten och förtroendet för offentligt finansierad vård och omsorg. Tydliga kvalitetsmått, insyn i ekonomin och trygga anställningsvillkor är tre centrala delar skriver överenskommelsens representanter på DN debatt.

Läs mer

Naturvetarstudenter behöver komma närmare arbetslivet

Alltför många studenter saknar medvetenhet om vikten av kontakt med arbetslivet. En del av ansvaret ligger hos studenterna, men även hos universiteten. Det skriver Naturvetarnas Studentråd i en debattartikel i Ergo.

Läs mer

Hot, våld och jäv kräver ny ordning

Sjöstrand-utredningen har skjutits på framtiden. Därmed lämnas frågan om tillsynen på länsstyrelserna i sticket. Men vi behöver snarast en rättssäker och likvärdig tillsyn fri från jäv, skriver Ivar de la Cruz och ­Kristofer Jervinge på UNT Debatt.

Läs mer

Osäkra villkor hotar forskningen

Naturvetarnas utredare Sofie Andersson och Josefin Utas från Sveriges Ingenjörer kritiserar missbruket av tidsbegränsade anställningar inom akademin i en debattartikel i Göteborgs-Posten den 22 maj.

Läs mer
Dela artikel