Vi jobbar för
Naturvetenskapliga vårdspecialister visar vägen genom vårdlabyrinten, från prevention och diagnos till behandling. Illustration: SaraMara / Söderberg Agentur

Hälso- och sjukvård

Många av Naturvetarnas medlemmar som arbetar inom den svenska hälso- och sjukvården saknar de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Naturvetarna arbetar för att försöka förbättra villkoren för förbundets medlemmar inom hälso- och sjukvården.

Många av Naturvetarnas professioner inom hälso- och sjukvården upplever att de har en felaktig eller skev placering i sjukvårdsystemet. Samstämmighet mellan deras kompetens och arbetsuppgifter är bristfällig, liksom erkännandet för yrkeskunskap. Konsekvenserna blir ett långt mindre effektivt hälso- och sjukvårdssystem än vad som är möjligt. Att kompetensen inte tas till vara sänder också negativa signaler till de enskilda professionsutövarna om hur samhället värderar deras kompetens.

Naturvetarna arbetar med att försöka förbättra förutsättningarna för våra medlemmar som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Senast uppdaterad: