Vi erbjuder
1

Tidning och nyheter

Du som är medlem i Naturvetarna får tidningen Naturvetare sju gånger per år. Den innehåller djuplodande och inspirerande reportage, samt det senaste från naturvetares arbetsmarknad och karriär. Fokus ligger på forskning, bransch, karriär, vetenskap och ledarskap. 

På denna sida hittar du alla publicerade nyheter från Naturvetarna. 

Vill du annonsera i tidningen, klicka här.

Vill du kontakta redaktionen, mejla redaktion@naturvetarna.se.

Filtrera artiklar

2571 artiklar

Skyddet för djursjukskötarstudenter måste tydliggöras

De allmänna råden inom djursjukvården behöver kompletteras med tydligare skrivningar för att skydda studenter som arbetar på så kallat särskilt tillstånd. Det får inte vara oklart vem som har det yttersta ansvaret, menar Naturvetarna som i förra veckan svarade på en remiss från Jordbruksverket avseende djursjukskötarstudenter.

Fira Internationella dagen för ozonskiktets bevarande

Det är 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades för att stoppa uttunningen av ozonskiktet. Det är en av historiens mest framgångsrika internationella överenskommelser. Framgången ligger framförallt i det goda samarbetet mellan forskare, politiker och industri förklarar Monica Mårtensson, meteorolog och forskare på Uppsala universitet.

Hitta ditt eget sätt att plugga

Att ha passion för sin utbildning är den bästa förutsättningen för ett gott studieresultat. Tre mer erfarna studenter delar med sig av sina bästa tips till de yngre.

Starka kort för nyanlända naturvetare

Det finns stöd att få från olika håll för nyanlända naturvetare. Naturvetarna har en central roll och kan både lotsa vidare och ge konkreta råd om var jobben finns.

Snabba vägar till jobb

Jobbsprånget, Snabbspår, Korta vägen, Omstart… Naturvetarna berättar vad som är vad.

Soudabeh från Iran fick jobb efter praktik

För Soudabeh Karamouz blev praktiken på Mölnlycke en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Även arbetsgivaren vinner och får tillgång till kompetens som är särskilt viktig för företag som är verksamma globalt.

Kom tillbaka efter sjukskrivningen

Tidig kontakt med arbetsgivaren och anpassningar av arbetet är två nycklar för att komma igen från en lång sjukskrivning. Du bidrar med din egen kunskap om hur du mår och vad du behöver.

Debatt: Återvunnen plast hamnar inte i haven

För att komma till rätta med den marina nedskräpningen behövs en effektiv avfallshantering på global nivå, införande av modern teknik för vattenrening och att vi alla tar ansvar för att lämna våra uttjänta produkter till återvinning. 

Få en blomstrande äng med rätt gung

Lien är ett missförstått redskap som har sjunkit djupt i glömska. Men nu är den tillbaka, som överlägsen vårdare av blommande marker och som en meditativ sport. Mats Rosengren håller liekurser på heltid och han är nedringd av folk som vill återuppta förfädernas teknik.