Vi erbjuder
1

Tidning och nyheter

Du som är medlem i Naturvetarna får tidningen Naturvetare sju gånger per år. Den innehåller djuplodande och inspirerande reportage, samt det senaste från naturvetares arbetsmarknad och karriär. Fokus ligger på forskning, bransch, karriär, vetenskap och ledarskap. 

På denna sida hittar du alla publicerade nyheter från Naturvetarna. 

Vill du annonsera i tidningen, klicka här.

Vill du kontakta redaktionen, mejla redaktion@naturvetarna.se.

Filtrera artiklar

2575 artiklar

Bra att regeringen satsar på miljö

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning.

Ny arbetsmiljömyndighet till Gävle

En ny myndighet ska byggas upp i Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I sommar startar uppdraget att ansvara för kunskap inom arbetsmiljö.

Kan du vara dig själv på jobbet?

Världshistorien är full av betydelsefulla naturvetare. En av dessa som jag vill lyfta fram är matematikern Alan Turing från Storbritannien. Alan Turing är ett episkt exempel på vem du är, vad du gör och hur orättvist man kan behandlas av samhället.

Tallkåda och groddar i framtidens batterier

Batterier ska både vara hållbara och billiga när fossila bränslen ska ersättas med el i bilar. Naturvetare har pratat med forskare som utvecklar morgondagens batterier, som förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

Skyddet för djursjukskötarstudenter måste tydliggöras

De allmänna råden inom djursjukvården behöver kompletteras med tydligare skrivningar för att skydda studenter som arbetar på så kallat särskilt tillstånd. Det får inte vara oklart vem som har det yttersta ansvaret, menar Naturvetarna som i förra veckan svarade på en remiss från Jordbruksverket avseende djursjukskötarstudenter.

Fira Internationella dagen för ozonskiktets bevarande

Det är 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades för att stoppa uttunningen av ozonskiktet. Det är en av historiens mest framgångsrika internationella överenskommelser. Framgången ligger framförallt i det goda samarbetet mellan forskare, politiker och industri förklarar Monica Mårtensson, meteorolog och forskare på Uppsala universitet.

Hitta ditt eget sätt att plugga

Att ha passion för sin utbildning är den bästa förutsättningen för ett gott studieresultat. Tre mer erfarna studenter delar med sig av sina bästa tips till de yngre.

Starka kort för nyanlända naturvetare

Det finns stöd att få från olika håll för nyanlända naturvetare. Naturvetarna har en central roll och kan både lotsa vidare och ge konkreta råd om var jobben finns.

Snabba vägar till jobb

Jobbsprånget, Snabbspår, Korta vägen, Omstart… Naturvetarna berättar vad som är vad.