Vi erbjuder

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som student vilket är gratis första året.

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar för:

 • en breddning av arbetsmarknaden för geovetare
 • att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen
 • att tjänster för geologer och geovetare inrättas på kommuner och länsstyrelser
 • en livskraftig svensk gruvindustri
 • att kunskaper om geologi och geovetenskap sprids – redan i skolan
 • att geologiska frågor bevakas och drivs gentemot regering och riksdag
 • att utbildningen bättre ska anpassas till arbetsmarknaden
 • att arbetsmarknaden inom EU skall vara öppen för svenska geologer och geovetare
 • att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt och internationellt.

Geosektionen utser Årets geolog

Geosektionens styrelse nu har utsett årets geolog 2017, och i år blev det en förening, nämligen Geologins Dag som utsetts med motiveringen:

”Föreningen Geologins dag har en stor samhällsnytta genom spridning av geologisk kunskap till alla och envar som är intresserade. Det årliga evenemanget ”Geologins Dag” hålls på ett flertal ställen runt om i landet och når som på inget annat sätt en bred publik. Geologins dag drivs av eldsjälar som på ett enastående sätt lyckas skapa nyfikenhet och intresse för geologins och geovetenskapens nytta i samhället.”

Årets geolog kommer att firas den 9/11 i Uppsala, med start kl 15. Årets evenemang kommer att hållas tillsammans med Geologiska Föreningen och deras prisutdelningar. Läs hela programmet här.

För att bli utsedd ska personen på ett positivt och förtjänstfullt sätt ha flyttat fram geologins position i samhället. Den avgörande omröstningen på nominerade kandidater sker inom Geosektionens styrelse som därefter meddelar berörd person. Föregående års vinnare finns publicerade under föreningens handlingar.

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället.

Läs mer om Geosektionen på deras webbplats www.geona.se

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa.

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog".

Styrelsen

 • Ordförande: Pia Hansson
 • Vice ordförande: Mats Fehrm
 • Kassör: Otto Pile
 • Sekreterare: Magnus Johansson

Ledamöter:

 • Elin Hulth
 • Paul Evins
 • Nelly Aroka
 • Glenn Bark

Studentrepresentant: Filippa Fredriksson

Kontakt: geosektionen@naturvetarna.se

Revisor: Benno Kathol och Gunnel Ransed

Valberedningen: Mugdim Islamovic (sammankallande) och Harry Endang

Geosektionens handlingar hittar du här.

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Geosektionen