Vi erbjuder

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som student vilket är gratis första året.

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar för:

  • en breddning av arbetsmarknaden för geovetare
  • att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen
  • att tjänster för geologer och geovetare inrättas på kommuner och länsstyrelser
  • en livskraftig svensk gruvindustri
  • att kunskaper om geologi och geovetenskap sprids – redan i skolan
  • att geologiska frågor bevakas och drivs gentemot regering och riksdag
  • att utbildningen bättre ska anpassas till arbetsmarknaden
  • att arbetsmarknaden inom EU skall vara öppen för svenska geologer och geovetare
  • att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt och internationellt.

Geosektionen utser Årets geolog

Christer Åkerman har av Geosektionen inom Naturvetarna valts till Årets geolog 2016. Han har gjort geologiämnet intressant för en bredare publik.  Läs intervjun med Christer Åkerman här. 

För att bli utsedd ska personen på ett positivt och förtjänstfullt sätt ha flyttat fram geologins position i samhället. Den avgörande omröstningen på nominerade kandidater sker inom Geosektionens styrelse som därefter meddelar berörd person. Föregående års vinnare finns publicerade under föreningens handlingar.

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället.

Läs mer om Geosektionen på deras webbplats www.geona.se

Dags att nominera till Årets geolog 2017! 

Läs mer om hur du nominerar här. 

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa.

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog".

Styrelsen

Ordförande: Pia Hansson, Tyréns
Sekreterare: Elin Hulth, LU
Kassör: Otto Pile, SGU
Ledamöter:
Mats Fehrm, NCC
Paul Evins, WSP
Jenny Bergkvist, Niras

Extra ledamöter:
Elisabeth Einarsson, LU
Joel Andersson, LKAB
Magnus Johansson, SMA Mineral AB
Pia Swierz, LU

Kontakt: geosektionen@naturvetarna.se

Revisor: Benno Kathol och Gunnel Ransed

Valberedningen: Mugdim Islamovic (sammankallande) och Harry Endang

Geosektionens handlingar hittar du här.

Medlemsansökan professionsförening