Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Sacoförbundet Naturvetarnas synpunkter på EU:s grönbok om finansiering av FoU och innovation

I denna skrivelse ger Naturvetarna sina synpunkter på EU:s grönbok om finansiering av FoU och innovation.

Publicerat 2011-12-27

Naturvetarna tycker att det är positivt att EU med 2020-strategin har betydligt högre ambitioner än med Lissabonstrategin. Fokus är nu tydligare på implementering och ledarskap så att något faktiskt ska hända, trots många medlemsländers ekonomiska utgångslägen. I 2020-strategin är FoU och innovation viktiga nycklar.

19 aril 2011

Läs hela skrivelsen (pdf)