Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS

Rapporter

Här hittar du Naturvetarnas rapporter att ladda ner.

 

 

Djursjukskötares arbetsmiljö - Ohållbar arbetsbelastning, rollfördelning & bristande organisation

2016-03-30

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året.

Ladda ner rapporten

 

 

Uppföljning: hot och våld mot inspektörer

2015-06-29

Detta är en uppföljning av rapporten Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation från 2013. Uppföljningen bekräftar att den ohållbara arbetsmiljön, med avseende på hot- och våldsproblematik, för Sveriges djurskydds-, miljö- och hälso- och livsmedelsinspektörer dessvärre består.

Ladda ner rapporten

 

Akademisk utbildning – En språngbräda för karriären

2015-01-29

Trots allt bättre karriärmöjligheter skulle var tredje naturvetare inte välja om sin högskoleutbildning. Bristande förberedelse inför arbetslivet är den främsta orsaken. Denna rapport handlar om nyexaminerade naturvetares etablering på arbetsmarknaden och deras syn på utbildningens kvalitet.

Ladda ner rapporten

 

Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014

Nya möjligheter i en föränderlig omvärld

2014-10-21

Ett allt mer kunskapsintensivt samhälle öppnar upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden. Naturvetarnas nya rapport visar hur arbetsmarknad ser ut idag och hur har den förändrats de senaste fem åren. Den presenterar också framtida trender, viktiga branscher och vilken kompetens som efterfrågas hos framtidens naturvetare.

Ladda ner rapporten

Alla bestämmer, ingen bestämmer

Om ledarskap i den svenska högskolan

2013-09-27

Otydlig ledning, parallella beslutsystem och dåliga karriärvägar för den som vill bli chef. Så ser ledarskapet ut i högskolan enligt Naturvetarnas undersökning bland de som jobbar inom akademin på lärosäten med naturvetenskapliga utbildningar. Om Sverige ska vara ett framgångsrikt utbildnings- och forskningsland måste högskolan våga leda är rapportens slutsats.

Ladda ner rapporten

Arbetslivsanknytning = praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet

2013-06-17, Naturvetarnas studentråd

Studenter efterfrågar mer arbetslivsanknytning under sina studier. Dock deltar inte ens hälften av studenterna på de arbetslivsanknytningsaktiviteter som lärosätena arrangerar. Naturvetarnas studentråd förklarar problembilden kring arbetslivsanknytning i högre utbildning och ger förslag på åtgärder.

Ladda ner rapporten

Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation

2013-06-09

Hot, våld och jävsproblematik är vardag för Sveriges djurskydds-, miljö-, hälso- och livsmedelsinspektörer. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för arbetsmiljön och alla inspektörer behöver ökat skydd i lagstiftningen.

Ladda ner rapporten

Jag kan inte men andra borde...

2012-09-24

Trots att forskare tycker att rörlighet är viktigt så är det få som rör på sig. 45 procent av universitetsforskarna tillbringar hela sin akademiska karriär på ett lärosäte. Rapporten Jag kan inte men andra borde handlar mobilitetens status bland svenska forskare och baseras på en undersökning gjord av Naturvetarna. 

Ladda ner rapporen

Behovet av kommundietister – En rapport om varför kommuner i Sverige ska anställa dietister

September 2012

Denna rapport visar att kommundietister behövs, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Trots detta minskar antalet anställda dietister i kommunerna.

Ladda ner rapporten

En universitetsturné om unga forskares möjligheter och villkor

2010

Denna skrift är en sammanställning av de tankar och idéer som kom fram under den universitetsturné som Kungl. Vetenskapsakademien, Naturvetarna och Stiftelsen för Strategisk Forskning arrangerade som avstamp för Stockholm Meeting 2010.

Ladda ner rapporten 

   

Mina sidor

Om inloggning
Glömt lösenordet?
Avbryt

Fyll i ditt medlemsnummer. Vi skickar ett nytt lösenord till den e-postadress vi har registrerad för dig.

Om inlogg på Mina sidor

Naturvetarna i media

Naturvetarbloggen
Ledaren