Kontakt  |  Press  |  Annonsera  |  Om kakor  |  In English In English  |  RSS RSS
Pia Söderlund är geovetare och medlem i Naturvetarna. Foto: Lina Alriksson

Karriär på egna villkor

Naturvetarna är din vägvisare genom hela arbetslivet. Vi erbjuder unik karriärservice med stöd av förbundets egna, certifierade karriärrådgivare. Vår service är baserad på förbundets samlade expertis kring de naturvetenskapliga professionernas arbetsmarknad och karriärmöjligheter.

Webbsändning av Naturvetares arbetsmarknad och trender

Hur ser naturvetares arbetsmarknad ut och vilka trender är av betydelse? Vilken kompetens behöver framtidens naturvetare för att bli vinnare på arbetsmarknaden? Se seminariet om den nya rapporten Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014.

Petra bygger sitt ”dreamteam”

Petra Amoudruz är husdjursagronomen som bytte inriktning mot immunologi och molekylärmedicin. Nu har hon nytt jobb som Associate Medical Director för ett nytt medicinskt område på läkemedelsföretaget Celgene.

Ny rapport: Naturvetares arbetsmarknad och trender 2014

Ett allt mer kunskapsintensivt samhälle öppnar upp för nya möjligheter på arbetsmarknaden. Naturvetarnas nya rapport visar hur arbetsmarknaden ser ut idag och hur har den förändrats de senaste fem åren. Den presenterar också framtida trender, viktiga branscher och vilken kompetens som efterfrågas hos framtidens naturvetare.

Uppåt i flera branscher

Nr 5, 2014 Allt talar för att flertalet av de branscher som naturvetare är verksamma inom kommer att växa. Här kan du se hur din bransch kan komma att utvecklas och vilka trender som påverkar jobben.

Mina sidor

Just nu har...
3500
...medlemmar svarat på löneenkäten.
Kontakt

Kalender
Naturvetarakademin
På nytt jobb