Jobb, lön och villkor

Utveckling och Tjänster, Almega Tjänsteförbunden

Avtalet innebar en hopslagning av två tidigare skilda branschområden: Almega Tjänsteförbunden-Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service respektive Almega Tjänsteförbunden-Tjänsteföretag. Rymdaktiebolaget, Svensk Bilprovning och Sveriges Provnings & Forskningsinstitut med flera är anslutna företag.