Jobb, lön och villkor

Transportgruppen

Inom transportgruppen ingår följande avtalsområden: Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Bussarbetsgivarna (BuA), Flygarbetsgivarna (FlygA), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Hamnar, Sveriges Transportindustriförbund (STIF), samt Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens arbetsgivareförbund (PAF) som har egna avtal. 

Avtalsperiod 2013-05-01 till 2016-04-30

Allmänna villkor

 

Avtalsperiod 2012-05-01 till 2013-04-13

Allmänna villkor 

Kommentarer till allmänna villkor 

Avtalet i korthet 

 

Avtalsperiod 2010-05-01 till 2012-04-30

Transportgruppen

 

Avtalsperiod 2007-07-01 till 2010-04-30

Transportgruppens avtal

Avtalskommentarer

Förhandlingsprotokoll

 

Avtalsperiod 2004-07 till 01-2007-06-30

Förhandlingsprotokoll

Senast uppdaterad: