Jobb, lön och villkor

Trafikavtalet, KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-09-30

Protokoll Trafikavtalet

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31

Trafikavtalet

Senast uppdaterad: