Jobb, lön och villkor

Teknikavtalet, Teknikarbetsgivarna

Teknikarbetsgivarna är ett av de största arbetsgivarförbunden med totalt cirka 300 000 anställda. Bland de anslutna företagen finns bland andra ABB, AlfaLaval, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, SAAB och Volvo. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på företag anslutna till Teknikarbetsgivarna.

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Teknikavtalet

In English: Collective Agreement for Salaried Employees between Teknikarbetsgivarna and Unionen, Sveriges Ingenjörer and Ledarna

 

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Teknikavtalet

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2011-09-30

Teknikavtalet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Teknikavtalet Sveriges Ingenjörer-Sif-Ledarna

Avtalet i sammandrag

 

Avtalsperiod  2004-04-01 till 2007-03-31

Teknikavtalet (lön och allmänna villkor)

Partsgemensamt arbetsmiljöarbete

Lönestatistik

Lönekartläggning/jämställda löner

In English:

Engineering Industry Collective Agreement for Salaried Employees

 

Arbetsmiljörapport

Partsgemensam arbetsmiljörapport (Teknikindustrin)

 

Utvecklingsavtalet

För Verkstadsindustrin/Teknikarbetsgivarna gäller även Utvecklingsavtalet. Utvecklingsavtalet utvecklar medbestämmandet i företagen och kan därför ses som en förlängning av MBL (Medbestämmandelagen). Avtalet reglerar bland annat facklig information på betald tid, bestämmelser om arbetstagarkonsulter och förhandlingsordning.

Utvecklingsavtalet

Senast uppdaterad: