Jobb, lön och villkor

Svenska kyrkan

Avtal för Svenska Kyrkan sluts med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Information om avtalsrörelsen 2016.

 

Avtalsperiod 2016-04-01 till 2017-03-31

Avtal

Avtalsinformation

Förhandlingsprotokoll

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Ny avtalsinformation

Bilersättningsavtal 2014-01-01

 

Avtalsperiod 2012-05-01 till 2013-03-31

Svenska kyrkans avtal (lön och anställningsvillkor)

 

Äldre avtal

Svenska kyrkans avtal 2011

Kyrkans avtal 08

Senast uppdaterad: